Zalety i wady e-skierowań dla pacjentów i lekarzy

lekarz

E-skierowanie jest elektronicznym dokumentem, który zastępuje tradycyjną wersję papierową. Jego wprowadzenie jest kolejnym krokiem w rozwoju cyfryzacji całej służby zdrowia. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, ale również kilka wad, którym warto się przyjrzeć nieco bliżej. 

Czym dokładnie jest e-skierowanie?

Jest to dokument w formie cyfrowej. Generuje go lekarz, który chce skierować pacjenta na dodatkowe badania, specjalistyczne leczenie lub pobyt w szpitalu. Pełni ono taką samą funkcję jak tradycyjne skierowanie wystawiane w formie papierowej. 

E-skierowanie może być więc wystawione w celu wysłania pacjenta na wizytę u specjalisty np. kardiologa lub neurologa. Lekarz generuje je również po to, aby pacjent mógł wykonać podstawowe badania krwi, RTG lub tomografię komputerową bez ponoszenia za to dodatkowych kosztów. Elektroniczne skierowanie uprawnia bowiem do korzystania z opieki medycznej w ramach NFZ.

Zalety e-skierowania

Wprowadzenie cyfryzacji służby zdrowia, a więc również elektroniczne skierowania mają przede wszystkim ułatwić pacjentom korzystanie z publicznej służby zdrowia. Wystawienie tego rodzaju dokumentu wiąże się z łatwiejszym procesem rejestracji. Dane pacjenta są bowiem pobierane w sposób automatyczny, co nie tylko przyspiesza wszystko, ale i ogranicza do minimum ryzyko wystąpienia pomyłki. 

Pacjent, który otrzymał elektroniczne skierowanie, nie ma możliwości jego zgubienia. W przypadku tradycyjnych dokumentów był to dość częsty problem, a bez niego zarejestrowanie się na wizytę czy badania było niemożliwe. Personel medyczny może także łatwo i szybko anulować skierowanie, jeśli zachodzi taka potrzeba i wizyta nie została jeszcze zrealizowana.

Wystawianie elektronicznych skierowań jest wygodne przede wszystkim dla lekarzy. Potwierdzają je internetowo i nie muszą umieszczać na nich swoich podpisów czy pieczątek. Mają także wgląd do pełnej historii konkretnego pacjenta, co pozwala ograniczyć ryzyko pomyłek czy skierowania go na takie same badania powtórnie. 

Niewątpliwą zaletą e-skierowania jest także to, że można je zarejestrować wyłącznie w jednej placówce medycznej, co może przyczynić się do zmniejszenia kolejek oczekujących. Aby zapisać się na wizytę, wystarczy podać 4-cyfrowy kod wraz z numerem PESEL. Dzięki temu można to zrobić również telefonicznie. 

Jakie są wady e-skierowania?

Wadą elektronicznego skierowania, tak jak całego systemu cyfryzacji służby zdrowia jest bez wątpienia to, że w przypadku awarii oprogramowania personel medyczny nie ma do niego dostępu. Jeśli pacjent będzie chciał się zarejestrować na wizytę, a system będzie w trakcie modernizacji lub pojawi się awaria, to nie będzie to możliwe.

Niektórzy lekarze wskazywali także na problem związany z brakiem odpowiednich rubryk na tego rodzaju skierowaniu. W efekcie tego lekarz nie mógł określić, np. jaki obszar ciała ma zostać poddany badaniu RTG. Nieustanne prace jednak mają na celu wyeliminowanie wszystkich błędów, aby korzystanie z e-skierowań było jak najbardziej praktyczne. 

lekarz

W jaki sposób skorzystać z e-skierowania?

W pierwszej kolejności podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu wystawia on pacjentowi skierowanie na badanie, wizytę u specjalisty lub hospitalizację. Po jego potwierdzeniu dokument ten może zostać zrealizowany w konkretnej placówce medycznej. Pacjent otrzymuje potwierdzenie wystawienia skierowania w wiadomości SMS, mailowo lub na specjalnym wydruku. Aby skorzystać z dwóch pierwszych sposobów, pacjent musi założyć konto na pacjent.gov.pl. Na portalu tym będzie miał podgląd m.in. do wystawionych skierowań czy recept. Założenie takiego konta nie jest trudne i zajmuje zaledwie kilka minut. 

Kolejnym krokiem jest rejestracja w placówce, do której został przypisany dokument. Pacjent może to zrobić podczas osobistej wizyty lub telefonicznie. Po rejestracji należy czekać na zaplanowaną na konkretny dzień wizytę. 

Obecnie powszechne jest wystawianie elektronicznego dokumentu, jakim jest e-skierowanie. Jelenia Góra to jedno z wielu miast w całym kraju, w którym można znaleźć lekarzy, którzy je generują. Wprowadzenie elektronicznych skierowań to ważny krok w cyfryzacji publicznej służby zdrowia w Polsce. Podobnie, jak e-recepty znacząco ułatwia ono korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Pozwala przede wszystkim zaoszczędzić cenny czas.