Przemysł 4.0 – na czym polega ta koncepcja?

robot

Świat obecnie bardzo szybko się rozwija i coraz większą rolę w życiu człowieka odkrywają różnego rodzaju nowoczesne technologie. Cyfryzacja obecna jest aktualnie praktycznie w każdej branży i dziedzinie działalności życia człowieka.

Sprawia to, że wszelkiego rodzaju metody produkcji oraz innych działań musiały być odpowiednio zmienione i dostosowane do aktualnie panujących warunków na rynku. Jest to pewnego rodzaju rewolucja przemysłu, który aktualnie zmienia się w bardzo dużym stopniu. Ze zmianami tymi łączy się bardzo mocno pojęcie Przemysłu 4.0, czyli koncepcji, która integruje działania człowieka z działaniami sterowanych cyfrowo maszyn oraz różnego rodzaju oprogramowania, sieci i technologii informatycznych. Warto więc wiedzieć co kryje się pod terminem Przemysł 4.0, jak powstała ta koncepcja oraz jakie ma założenia i zadania?

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to koncepcja, która opisuje złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw. Obejmuje ona integrację łańcucha wartości, prowadzenie nowych modeli biznesowych, a także cyfryzację usług i produktów. Koncepcja ta przez wiele osób nazywana jest czwartą rewolucją przemysłową i z pewnością jest w tym sporo racji, ponieważ założenia, jakie przewiduje ta koncepcja, w bardzo mocny sposób zmieniają przemysł, jaki znany jest nam obecnie. Koncepcja ta porusza takie kwestie jak digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, IoT czy też uczenie maszynowe łączy z fizyczną produkcją w celu stworzenia lepszego systemu działania dla firm.

Jak powstała koncepcja Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0 to termin, który obecny jest na ustach wielu osób już od bardzo dawna. Niewiele osób jednak wie jak powstała ta koncepcja i skąd się wywodzi. Termin Przemysł 4.0 pochodzi z projektu strategii technik wysokich niemieckiego rządu i po raz pierwszy został użyty podczas międzynarodowych targów Hannover Messe w 2011 roku. Za początek czwartej rewolucji przemysłowej uznaje się jednak rok 2013, kiedy to opublikowany został raport końcowy z prac działającej w RFN grupy roboczej zajmującej się przygotowaniem zleceń z zakresu inteligentnego przemysłu. Obecnie koncepcja ta oddziałuje już bardzo mocno dla przemysłu w całej Europie, ale także na świecie. Dotyczy to nie tylko samej technologii, ale również nowych sposobów pracy oraz roli człowieka w przemyśle, która obecnie dość mocno się zmieniła i nadal będzie się zmieniać.

Założenia Przemysłu 4.0

Obecnie jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, która kryje się pod pojęciem Przemysłu 4.0. Podobnie jak w przypadku poprzednich rewolucji przemysłowych, również ta związana jest ze zmianami w sposobach produkcji i charakteryzuje się zdolnością do skutecznego przekształcania gospodarek, społeczeństwa oraz miejsc pracy dzięki adaptacji i wprowadzaniu nowych rozwiązań i technologii do przemysłu. Każda rewolucja przemysłu przynosiła wiele korzyści i sprawiała, że następował znaczny skok w rozwoju ludzkości. Nie inaczej jest w tym przypadku, ponieważ koncepcja Przemysł 4.0 określana jest jako przejście do przemysłowych systemów cyber-fizycznych. W praktyce oznacza to, że koncepcja ta stawia na unifikację świata rzeczywistego maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym Internetu i technologii informacyjnej. Dzięki temu ludzie, maszyny oraz różnego rodzaju systemy IT, mogą automatycznie wymieniać informacje w toku produkcji, to skutecznie usprawnia prowadzenie działalności i zwiększa możliwość, jakie ma dana firma.

robot

Zadania Przemysłu 4.0

Zadaniem Przemysłu 4.0 jest ukierunkowanie rozwoju przemysłu w stronę nowoczesnych technologii i rozwiązań, które pozwolą skutecznie usprawnić działanie wielu firm i zwiększyć ich wydajność. W znaczącej części odnosi się do różnego rodzaju technologii, których upowszechnienie zapoczątkowało czwartą rewolucję przemysłową takich jak np. automatyka przemysłowa dla firm. Można tutaj wyróżnić takie elementy jak:

  • Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) – stała komunikacja między wszystkimi maszynami przemysłowymi oraz sprawna wymiana informacji zgromadzonych w czasie rzeczywistym.
  • Big data, uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja – gromadzenie i zarządzenia dużą ilością istotnych danych.
  • Rozszerzona rzeczywistość – uwzględnienie nakładania wirtualnej warstwy informacji na środowisko rzeczywiste.
  • Cyfrowe bliźniaki – pozyskiwanie danych ze świata fizycznego w celu odtworzenia scenariuszy w świecie wirtualnym.
  • Blockchain – nowy system przesyłania danych podzielonych na zaszyfrowane i wzajemnie połączone bloki, oznaczone w unikatowy sposób.