Czym jest certyfikat systemu ISO?

Biznes

Certyfikat ISO to jeden z najlepszych dostępnych dziś sposobów na przedstawienie firmy potencjalnemu klientowi w jak najlepszym świetle. Uzyskanie certyfikatu ISO to dowód, że firma poważnie traktuje kwestie wszelkich praw, norm i regulacji dotyczących wytwarzanych przez nią produktów bądź też oferowanych usług i w związku z tym wdraża je skutecznie w swoje działania. To, czego będzie dotyczył certyfikat zależy w głównej mierze od rodzaju produktów i usług oferowanych przez daną firmę oraz projektów przez nią podejmowaną, przy czym należy zaznaczyć, że uzyskanie certyfikatu odnośnie jednego z elementów biznesu nie wyklucza możliwości, a wręcz konieczności starania się o kolejny certyfikat w innym obszarze działania.

Poddanie się certyfikacji systemu ISO to działanie, które może znacząco wpłynąć na poprawę wizerunku firmy i ogólnego sukcesu biznesowego, który ta odniesie. Nie jest bowiem zaskoczeniem fakt, że klienci cenią sobie rzetelność i wiarygodność firmy ponad wszystko – w końcu to im mają zaufać ze swoją inwestycją.

Certyfikat ISO to jednak nie tylko pozytywny sygnał wysyłany w stronę potencjalnych nabywców usług i produktów firmy.

To również dobry znak dla pracowników, którzy znając politykę działania firmy, w której zostali zatrudnieni mogą w sposób łatwiejszy identyfikować się  z jej filozofią wiedząc, że ta jest zgodna z ogólnie przyjętymi standardami i normami.

Kryteria certyfikacji ISO

Certyfikacja systemu ISO jest wynikiem uzyskania pozytywnej oceny jego działania podczas audytu, którego przeprowadzeniem zajmuje się odpowiednia akredytowana jednostka certyfikująca. Aby organizacja mogła w ogóle starać się o uzyskanie certyfikatu ISO, pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest uzyskanie egzemplarza normy ISO, do której wymogów będzie się owa certyfikacja ISO odnosić.

Jej treść i wymagania posłużą za wzorzec i wskazówkę podczas definiowania nowego systemu zarządzania lub też nowych wytycznych dotyczących organizacji pracy na danej linii produkcyjnej/linii montażowej. Warto rozejrzeć się także na rynku wszelkiego rodzaju oprogramowani, które ułatwiają proces zrozumienia i wdrożenia normy w firmie. Dla wielu norm ISO istnieją oficjalne opracowania, które przedstawiają prawidłowe sposoby wdrażania wymagań standardu w organizacji.

Równie ważna będzie tu strategia działania podczas procesu wdrażania nowego systemu zarządzania oraz określenie potrzeb szkoleniowych. Jednostka certyfikująca ISO będzie podczas swojej kontroli interesowała się procesem wprowadzania normy w firmie, dlatego też właściwe przeprowadzenie wdrażania nowego systemu ułatwi spełnienie wszystkich kryteriów certyfikacji ISO – dokumentowanie go i prowadzenie odpowiednich ksiąg wdrażania procesu będzie niezwykle istotnym czynnikiem do uzyskania certyfikatu ISO.

Firma certyfikująca ISO wymaga, by podczas certyfikacji spełnione zostały wszystkie wymogi i założenia opisane w odpowiedniej normie. Oznacza to, że jednym z kryteriów oceny będzie sama norma i zgodność z nią. Normy są dziś dość wyraźnie opisane i opracowane tak, by firmy radziły sobie z ich wdrażaniem.

Należy pamiętać, że jednym z podstawowych założeń wszystkich norm (a w szczególności tych dotyczących systemów zarządzania) jest dokumentacja procesu wdrażania jak oraz wszelkich planów związanych z innowacją i przyszłymi działaniami. One też mogą okazać się ważnym elementem podczas oceny firmy certyfikującej ISO. Najważniejszym kryterium oceny jest jednak umiejętność utrzymania certyfikatu. Należy bowiem pamiętać, że certyfikacja wymaga podtrzymywania, a audyty wykonywane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą nie są wydarzeniem jednorazowym.

Kto powinien starać się o certyfikat systemu ISO?

Posiadanie certyfikatu zgodności z ISO to jedna z niewielu tak istotnych kwestii wizerunkowych firmy. Pomaga ono bowiem nie tylko stworzyć wiarygodny w oczach klienta obraz firmy, ale i utrzymać jednolity i spójny system działania firmy oparty na międzynarodowych standardach. Wiele firm aspiruje do takich standardów, lecz odrzuca certyfikację jako zbędny dokument i zbyt duży stres związany z możliwymi zmianami w systemie zarządzania.

Wszystkie firmy, które operują jednak wśród klientów i chcą dostarczać im jak najlepszych usług, a przy tym nie tracić na prowadzeniu własnego biznesu powinny zainteresować się certyfikacją ISO. Normy międzynarodowe operują dziś w niemalże każdej branży, a ta najbardziej podstawowa z nich, czyli ISO 27001 dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczy każdego biznesu na świecie.

Usługi certyfikacji oferowane są przez wiele jednostek akredytowanych, jednak należy pamiętać że jak w każdym przypadku niektóre z nich będą wykonywały swoją pracę lepiej, niż inne. Warto zatem rozeznać się w ofertach certyfikacji ISO przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej jednostki certyfikującej.