Jednoosobowa firma transportowa – jak ją prowadzić? Praktyczne wskazówki

jednoosobowa firma transportowa

Założenie jednoosobowej firmy transportowej to rozwiązanie, na które decyduje się wielu polskich przewoźników.

Jego popularność wynika przede wszystkim ze stosunkowo nieskomplikowanych procedur. Jednoosobowa działalność wiąże się również z zaletą w postaci całkowitej autonomii w podejmowaniu decyzji.

W jaki sposób otworzyć jednoosobową firmę transportową?

Do założenia jednoosobowej firmy transportowej konieczne jest przede wszystkim zarejestrowanie działalności gospodarczej. Przebiega ono w następujących krokach:

 1. Wskazanie numer PKD, czyli przedmiotu działalności gospodarczej.
 2. Złożenie deklaracji dotyczącej formy opodatkowania – w wypadku firmy jednoosobowej będzie to podatek liniowy.
 3. Poświadczenie prawa do użytkowania lokalu będącego siedzibą firmy transportowej.
 4. Zgłoszenie firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w wypadku jednoosobowej może istnieć możliwość skorzystania z programu „Mały ZUS plus”.
 5. Zgłoszenie firmowego rachunku bankowego do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do pełnienia roli podwykonawcy w wykonywaniu usług przewozowych z użyciem pojazdów o łącznej masie przekraczające 3,5 tony konieczne jest również zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika lub licencja wspólnotowa. W celu złożenia wniosku o ich wydanie konieczne jest zebranie następującej dokumentacji:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych uzyskany po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Instytut Transportu Samochodowego
 • Oświadczenie o pełnieniu roli zarządzającego transportem w sposób rzeczywisty i ciągły
 • Zaświadczenie dotyczące sytuacji finansowej
 • Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Wykaz pojazdów
 • Dowód uiszczenia wpłaty za wydanie zezwolenia lub licencji

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zostać złożony w Starostwie Powiatowym, z kolei wniosek o wydanie licencji należy kierować do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku nie powinien przekroczyć miesiąca. 

Dotacje dla osób otwierających jednoosobową firmę transportową 

Osoby chcące założyć jednoosobową firmę transportową mogą ubierać się o dofinansowanie realizowane z Programów Regionalnych. Osoby przed 30 rokiem życia, które nie pracują i nie uczą się, mogą ubiegać się również o unijne wsparcie dla firm transportowych przysługujące na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wysokość takiego wsparcia wynosi 30 tysięcy złotych. Zgodnie z przepisami wydanymi przez Komisję Wspólnot Europejskich dofinansowaniu nie ulega zakup samochodów.

Szkolenia z zakresu prowadzenia jednoosobowej firmy transportowej 

Osoby prowadzące jednoosobową firmę transportową mogą skorzystać ze specjalistycznych szkoleń dotyczących różnych aspektów działalności związanej z transportem dóbr. Przedsiębiorcy w trakcie warsztatów są w stanie zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania firmą, kosztów w transporcie, a także wymagań dotyczących czasu jazdy i obligatoryjnych odpoczynków.

prowadzenie firmy transportowej

Metody optymalizacji transportu 

Osoby decydujące się na założenie jednoosobowej firmy transportowej powinny również zapoznać się z metodami optymalizacji transportu. Są to przede wszystkim:

 • Likwidacja pustych przebiegów

W celu ograniczenia pustych przebiegów, czyli przejazdów pojazdów transportowych bez żadnego ładunku, wykorzystywane są giełdy transportowe umożliwiające znalezienie dodatkowego ładunku w krótkim czasie i bez potrzeby angażowania pośredników, a także telematyka i systemy do zarządzania transportem znane pod nazwą TMS.

 • Opracowywanie najlepszych tras przejazdów

Planowanie najlepszej trasy przejazdu to sposób na optymalizację kosztów, który umożliwia zarówno ograniczanie pustych przebiegów, jak i osiągnięcie niższego o nawet 30% w skali roku zużycia paliwa. Efektywne planowanie trasy to również zmniejszenie eksploatacji floty przewozowej, co dodatkowo redukuje koszty operacyjne firmy transportowej. Do opracowywania najlepszych tras wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowe i aplikacje.

 • Korzystanie z nowoczesnej floty samochodów

Korzystanie z nowoczesnych pojazdów w trakcie wykonywania usług przewozowych oznacza oszczędności związane z kosztami zakupu paliwa, ograniczenie awaryjności i powiązanych z nią kosztów napraw oraz obniżenie opłat środowiskowych. 

Skuteczne rozwiązania z zakresu księgowości 

Pomoc dla firm transportowych stanowią również skuteczne rozwiązania z zakresu księgowości proponowane przez firmy zajmujące się obsługą transportu. MaWo Group oferuje swoim klientom wsparcie w zakresie obsługi administracyjnej dokumentacji transportowej, prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, a także doradztwo podatkowe i sporządzanie raportów rentowności spedycji i transportu.

Udzielana przez specjalistów pomoc dla firm transportowych to także wsparcie na każdym etapie czynności kontrolnych od przygotowywania dokumentacji po wsparcie merytoryczne w zakresie prowadzonej weryfikacji i analizę protokołu kontrolnego.