Propozycje dla Polski, chęć zmian na lepsze

program dla polski

W Polsce od czasów transformacji największymi problemami są kwestie demograficzne, gdyż rodzi się nas mniej niż umiera, kwestie emerytalne i wysokie ryzyko, że następnie pokolenia nie otrzymają żadnych świadczeń, kwestie finansowe, ekonomiczne i podatkowe, które sprawiają, że wielu Polaków nie stać na zakładanie własnej działalności, wysokie koszty pracy nie pozwalają Polakom lepiej i godniej zarabiać. Wielu specjalistów i ludzi, którym los Polski leży na sercu starają się opracować odpowiednie program dla Polski.
Pierwszą zmianą, jaką powinni dokonać rządzący politycy jest zmiana systemu podatkowego. W Polsce system podatkowy składa się ze składek ZUS, podatku PIT i podatku VAT, który jest zbyt skomplikowany i irracjonalnie zarządzany. Powszechnie uważa się, że obecny system podatkowy naraża samych obywateli na straty w wysokości około 20 miliardów złotych w skali roku. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest ZUS. Od wprowadzenia podatku PIT w ciągu 24 lat straty Polski wynoszą około 500 miliardów złotych. Program dla Polski zakłada uproszczenie i obniżenie systemu podatkowego w kraju. Zniesienie podatku PIT od wynagrodzeń za pracę jest pierwszym bardzo ważnym postulatem. Obecnie podatek PIT zapewnia państwu około 32 miliardów złotych do budżetu, czyli 4% wszystkich dochodów budżetu. Stawki podatku PIT wynoszą 18% i 32% ale ekonomiści dawno dowiedli, że efektywna stawka wynosi 8%. Praktyka w innych państwach dowodzi, że likwidacja podatku dochodowego zmniejszy bezrobocie, znacznie zwiększenie aktywności zawodowej a także zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego. Wyższe PKB będzie spowodowane, że w kieszeniach osób pracujących będzie o 8% więcej pieniędzy.

program dla polskiCo jest nie tak?

Problemem, który jest widoczny na tle innych państw jest zbyt mała przedsiębiorczość Polaków. Wiele firm nie powstało przez drakoński system podatkowy. Program dla Polski zakłada stworzenie warunków do zakładania firm, dzięki obniżeniu o połowę stawek podatku dochodowego płaconego przez małe firmy. 80% obrotów mikroprzedsiębiorstw i małych firm rozliczanych jest z użyciem 19% stawki liniowego PIT-u, a efektywna stawka wynosi 18%.
Program dla Polski zauważa konieczność obniżenia także innych podatków dochodowych takich jak podatek od dochodów kapitałowych, czyli podatek Belki oraz podatek od podatek od dywidendy, czyli wypłat z zysku firm mających osobowość prawną. Efektywne obniżenie tych podatków zakłada odstąpienie obecnych 19% stawek na 10%. Podobnie jak w przypadku obniżki podatku dochodowego sprawi, że właściciele małych firm oraz udziałowcy dużych firm będą mieli o 8% więcej pieniędzy.
Obniżenie podatków dochodowych wzbogaci polskie społeczeństwo. Obywatele będą mieli więcej pieniędzy we własnych portfelach. Mając więcej pieniędzy Polacy będą więcej wydawać, co będzie skutkować zwiększeniem produkcji i powstaniem nowych miejsc pracy. Każde dodatkowe obniżenie kolejnych podatków lub całkowita ich likwidacja będzie zmieniała Polskę socjalną na Polskę minimalną, w której Polacy sami decydują o sobie.