Bezpieczeństwo żywności a certyfikacja BRC Packaging

BRC packaging

Opakowania przeznaczone na użytek branży spożywczej to szczególna kategoria produktów, które choć w teorii do branży nie należą, w praktyce znacząco wpływają na bezpieczeństwo żywności. W związku z tym choć z punktu widzenia konsumenta najważniejsza wydaje się być jakość dostępnych na półkach sklepowych produktów spożywczych, bez odpowiedniej kontroli nad jakością opakowań w jakich te są sprzedawane trudno liczyć na maksymalnie zadowalające efekty. Tą zapewnić można z kolei jedynie poprzez wprowadzenie wysokich standardów dla producentów opakowań, których spełnienie będzie wymogiem pozwalającym na zaistnienie na rynku i zyskanie kontraktów z największymi sieciami handlowymi na świecie.

Zbiorem takich standardów jest obecnie rozpoznawalne na całym świecie BRC Packaging, dzięki któremu zasady dotyczące jakości opakowań dopuszczanych do kontaktu z żywnością stały się wyraźnie ujednolicone.

Jakie wymagania stawia BRC Packaging?

Norma BRC Packaging opracowana przez brytyjskie sieci handlowe została wprowadzona z zamysłem ujednolicenia standardów dla opakowań, w których dostarczano żywność do sprzedaży w ich punktach detalicznych. Jej wprowadzenie pokazało dość szybko, że standardy takie są konieczne jednak w przekroju całej branży spożywczej i branży opakowań – obecności opakowań nie da się dziś uniknąć, a wszystko co ma styczność z żywnością ma też bezpośredni wpływ na jej jakość i bezpieczeństwo.

Magazyn

BRC Packaging dąży do tego, by maksymalnie obniżyć ryzyko związane z kontaktem żywności z różnego rodzaju materiałami stosowanymi do jej pakowania, a więc między innymi szklanymi słoikami, foliami plastikowymi i aluminiowymi, czy papierem[1].

Standardy obowiązujące typowo producentów z branży spożywczej nie uwzględniały dotąd warunków, jakie powinni spełniać producenci opakowań, dlatego też stworzenie normy BRC Packaging było konieczne, aby żywność wychodząca z linii produkcyjnej mogła zachować tę samą jakość aż do momentu trafienia do klienta, a jakość opakowania nie obniżała bezpieczeństwa samej żywności.

Wśród wymagań, jakie norma nałożyła na producentów opakowań pojawiły się więc przede wszystkim kwestie dotyczące kontroli produkcji oraz identyfikacji zagrożeń już na poziomie planowania. Jedynie poprzez opracowanie skutecznych sposobów eliminacji ryzyka oraz strategii radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi możliwe jest zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa opakowań, a co za tym idzie, bezpieczeństwa pakowanej w nie żywności.

Jednym z niezwykle ważnych aspektów standardu BRC Packaging, mającym bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności pakowanej w różnego rodzaju opakowania jest nałożony na producentów opakowań obowiązek kategoryzowania ich pod kątem ryzyka, jakie mogą stanowić dla produktów spożywczych. Interpretując ten zapis dość ogólnikowo, producenci powinni od początku oznaczać swoje produkty jako mające bezpośredni kontakt z żywnością lub też nie, a więc w efekcie bezpośrednio wpływające na jej bezpieczeństwo bądź też nie.

Kategorie te opisywane są jako wysoka higiena dotycząca opakowań z bezpośrednim kontaktem z żywnością oraz higiena podstawowa odnosząca się do tych, które choć są używane do jej pakowania nie mają z produktami spożywczymi bezpośredniego kontaktu.

Co ważne, w obydwu kategoriach znajdują się te same typy produktów – puszki, kartony, szklane butelki, opakowania foliowe, a nawet korki do butelek czy etykiety mocowane na opakowaniach, bo przecież każde z nich może stanowić zarówno opakowanie mające bezpośredni kontakt z produktem (np. folie do pakowania cukierków) jak i kontakt pośredni (opakowania zbiorcze).

Ostatnią z ważniejszych grup wymagań dla producentów opakowań jest konieczność odpowiedniego dokumentowania procesu produkcji opakowań, gwarantująca identyfikowalność produktu na każdym etapie łańcucha produkcji.

Norma kładzie tu jednocześnie nacisk na zachowanie należytych zasad BHP, w tym zasad czystości i porządku na hali produkcyjnej poprzez wprowadzenie jednolitych standardów w firmie – to dzięki nim możliwe będzie dokładne prześledzenie całego procesu powstania produktu, eliminujące ryzyko wynikające z podstawowych błędów higieny i bezpieczeństwa.

W jaki sposób BRC Packaging wpływa na bezpieczeństwo produktów?

Określenie wpływu standardu BRC Packaging i certyfikacji na bezpieczeństwo dostępnej w sklepach żywności opiera się o założenie, że zagwarantowanie najwyższej jakości opakowań, do których żywność trafi pozwoli ochronić ją przed utratą jakości i bezpieczeństwa gwarantowanych przez producenta żywności.

W praktyce standard BRC Packaging kładzie nacisk na potrzebę zaangażowania kierownictwa i najwyższych jednostek zarządzających firmą w procesy usprawniające jej działanie, prowadzące bezpośrednio do podniesienia jakości i bezpieczeństwa produkowanych opakowań. To właśnie zarząd powinien być odpowiedzialny ryzyka, jakie niesie za sobą produkcja opakowań i robić wszystko, by minimalizować jego występowanie lub całkowicie je eliminować.[2] BRC Packaging promuje uzyskanie poziomu powtarzalności produkcji przy osiąganiu najwyższej możliwej jakości i bezpieczeństwa opakowań, co w rezultacie przekłada się też na bezpieczeństwo dostępnej w nich żywności.

Bardzo ważnym elementem działania w zgodzie z założeniami certyfikacji BRC Packaging jest właściwie dokumentowanie całego procesu produkcyjnego, umożliwiające firmom w obrębie łańcucha dostaw wgląd w historię produktu (opakowania) i ocenę jego faktycznej jakości.

Umożliwiona w ten sposób kontrola łańcucha dostaw pozwala producentom żywności wybierać jedynie najlepszych producentów opakowań do współpracy, ale też w razie sytuacji kryzysowej zidentyfikować łatwo skąd wziął się problem i jak go naprawić.

Przewóz pakunków

Certyfikacja BRC Packaging – krok w stronę bezpiecznej żywności

Uzyskanie certyfikatu BRC Packaging to z punktu widzenia producentów opakowań jedna z lepszych decyzji biznesowych, dzięki której możliwe będzie wyróżnienie się na tle konkurencji i zdobycie tak ważnych relacji z branżą spożywczą. Certyfikat BRC Packaging podnosi wartość rynkową firmy, pokazując że ta przywiązuje do jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez siebie produktów najwyższą wagę. Co więcej, wśród korzyści płynących z certyfikacji BRC Packaging warto wymienić też jej bezpośredni wpływ na organizację firmy. System zarządzania opracowany na podstawie standardów BRC pozwala na zbudowanie spójnego systemu funkcjonowania firmy, skupiającego się na minimalizacji ryzyka i umiejętnym zarządzaniu zagrożeniami, a tym samym pozwalającego na zwiększenie efektywności działań i generowanie oszczędności.

Jak podaje DNV GL, na certyfikacji BRC Packaging zyskują także sami pracownicy, którzy dzięki lepszej organizacji działań doskonale rozumieją swoje zadania i stawiane przed nimi wymogi, dążąc wraz z firmą do ciągłego doskonalenia działań[3].

Certyfikacja BRC Packaging to zdecydowane krok w stronę solidnego łańcucha dostaw w branży spożywczej, gwarantującego klientom wyjątkowo wysokie bezpieczeństwo żywności. Uzyskanie certyfikatu nie należy do zadań najłatwiejszych i wymaga zaangażowania całej firmy, dlatego też warto postawić na prowadzenie licznych audytów wewnętrznych pozwalających na regularną kontrolę postępów działania systemu opartego na BRC Packaging. W momencie spełnienia wszystkich wymagań normy, przyznany certyfikat staje się automatyczną przepustką do rynku międzynarodowego, ukazując gotowość firmy do podejmowania najtrudniejszych zleceń.

 

[1] https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/packaging/

[2] https://www.tuv-sud.pl/pl-pl/kompetencje/food-business-service/certyfikacja-w-branzy-rolno-spozywczej/brc-iop-standard-bezpieczenstwa-opakowan-i-materialow-opakowaniowych

[3] https://www.brcglobalstandards.com/brc-global-standards/packaging/benefits/