Szukasz terapii psychologicznej w Gdańsku? Dowiedz się, jak wygląda pierwsza wizyta

psycholog

Terapia psychologiczna może okazać się pomocna nie tylko w leczeniu chorób o podłożu psychicznym, lecz także tych natury fizycznej. Odbycie konsultacji ze specjalistą w tej dziedzinie pozwala pozytywnie wpłynąć na własne życie, a także zneutralizować objawy somatyczne i pogodzić się z zachodzącymi wokół zmianami. 

 

Na czym polega terapia psychologiczna? 

 

Terapia psychologiczna stanowi specjalistyczną metodę leczenia polegającą na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych oddziaływań psychologicznych. Wykorzystywana jest w niesieniu pomocy osobom zmagającym się z zaburzeniami psychogennymi oraz innymi, które również mają psychologiczne konsekwencje. Celem terapii psychologicznej jest:

 • wspomaganie funkcjonowania człowieka w codziennym życiu, 
 • wspieranie człowieka w rozwoju osobistym, 
 • zwiększanie skuteczności działania człowieka. 

Poddanie się terapii tego typu pozwala lepiej zrozumieć zachowania zarówno własne, jak i innych ludzi. Ułatwia wzajemne porozumienie i jest pomocne w modyfikacji niepożądanych zachowań. Dzięki terapii psychologicznej można nauczyć się radzenia sobie z problemami w bardziej efektywny sposób, a także znacząco poprawić zdolności komunikacyjne. Rolą terapeuty jest przy tym pomaganie pacjentowi w odnalezieniu własnej drogi i towarzyszenie mu w samorozwoju. By terapia psychologiczna była skuteczna, musi dostosować swoje założenia oraz stosowane metody do specyfiki problemów danego pacjenta. W związku z tym wyróżnia się kilka rodzajów terapii tego typu. Są to między innymi:

 • psychoterapia behawioralno-poznawcza, pozwalająca korygować wyuczone reakcje i nabywać nowe umiejętności umożliwiające bardziej efektywne reagowanie w obliczu problemów, 
 • terapia humanistyczna, skupiająca się na zwiększaniu samoświadomości oraz wykorzystaniu wewnętrznej siły i własnych możliwości w stawianiu czoła problemom, 
 • psychoterapia systemowa, przybierająca formę terapii partnerskiej lub rodzinnej i skupiająca się na poprawie relacji między osobami pozostającymi w stanie konfliktu, 
 • psychoterapia narracyjna, zmieniająca narrację w obszarze, w którym doszło do błędnej interpretacji rzeczywistości, 
 • psychoterapia analityczna, której celem jest odnalezienie źródła problemów przy pomocy rozpatrzenia i zinterpretowania zdarzeń z przeszłości, wewnętrznych konfliktów oraz doświadczeń, 
 • psychoterapia zorientowana na proces, analizująca ważne zdarzenia z życia pacjenta i doszukująca się w nich potencjału do zmiany nastawienia wobec otaczającej rzeczywistości,
 • programowanie neurolingwistyczne, wykorzystujące siłę podświadomości i dążące do skupienia się pacjenta na sukcesach i własnych osiągnięciach.  

 

Problemy, z jakimi można zgłosić się do psychologa

 

Do psychologa zgłaszają się zazwyczaj osoby posiadające różnorodne problemy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Terapia psychologiczna stanowi skuteczną pomoc w sytuacji odczuwania cierpienia psychicznego, na skutek straty bliskiej osoby lub po doznaniu urazu w wypadku. Do zaburzeń, z jakimi można zgłosić się do psychologa, należą między innymi: 

 • depresja, 
 • stany lękowe, 
 • nerwica,
 • fobie,
 • natręctwa, 
 • zaburzenia odżywiania, 
 • problemy emocjonalne wynikające z traumy lub trudnych relacji, 
 • poczucie braku akceptacji, 
 • obniżenie własnej wartości, 
 • spadek wiary i motywacji podczas walki z chorobą nowotworową.

Terapia psychologiczna wskazana jest również w leczeniu dolegliwości psychosomatycznych, takich jak alergie, migreny, zaburzenia snu i zaburzenia funkcjonowania układu trawiennego. Z pomocy psychologa mogą skorzystać wszystkie osoby, które chcą lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące ich zachowaniami, poznać własne potrzeby i określić życiowe cele. 

psycholog

 

Przebieg pierwszej wizyty u psychologa

 

Pierwsza wizyta u psychologa ma charakter konsultacyjny. Służy poznaniu pacjenta i ustaleniu wstępnej diagnozy. W jej trakcie dookreśla się potencjalny zakres terapii, zaplanowana zostaje również strategia radzenia sobie z problemem, który sprowadził pacjenta do gabinetu. Podczas pierwszej wizyty psycholog zapoznaje się także z oczekiwaniami pacjenta i przekazuje mu informacje na temat formy oraz zasad spotkań terapeutycznych. Umożliwia to zaznajomienie się z metodami stosowanymi w pracy przez danego terapeutę i stanowi zapowiedź przebiegu przyszłego procesu leczenia. 

 

Gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc psychologa? 

 

Terapię psychologiczną w Gdańsku oferuje Centrum Spine, zatrudniające wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy każdemu pacjentowi proponują zindywidualizowany plan leczenia uwzględniający jego osobiste potrzeby i oczekiwania. Zatrudniani w placówce psychologowie korzystają z nowoczesnych, skutecznych metod pomagających pacjentom wrócić do zdrowia i znacząco poprawiających ich komfort życia.