Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza?

centrum ortopedii Wroclaw

W niektórych specyficznych przypadkach każda choroba może liczyć na pomoc lekarza, który zgłosi się bezpośrednio do jego domu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawę, że istnieje taka możliwość dlatego warto zapoznać się z zasadami, które określają kiedy przysługuje taka wizyta.

Kiedy chory może liczyć na pomoc w warunkach domowych?

Wizyta lekarza, który zgłosi się do domu chorego, przysługuje w sytuacji gdy pacjent zachorował nocą w sobotę, niedzielę, w dzień świąteczny lub doszło do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, a osoba chora nie ma możliwości dotarcia samodzielnie do pobliskiej przychodni. Lekarze mają obowiązek poinformować o możliwości złożenia osobistej wizyty domowej u swoich pacjentów, którzy mogą skontaktować się z nimi poza zwykłymi godzinami w dni powszednie. Pomoc w warunkach domowych dotyczy zarówno świadczeń specjalistycznych, rehabilitacji, opieki zdrowotnej, jak i opieki długoterminowej.

Warto jednak pamiętać, że wizyta domowa nie obejmuje sytuacji gdy dana osoba znajduje się w bezpośrednim zagrożeniem zdrowia na przykład gdy utraciła ona przytomność, złamała kończynę, doszło do poważnego wypadku lub upadła z wysokości czy miała wypadek na drodze. Wówczas konieczne jest wezwanie pogotowia, a pomoc powinna być udzielona przez system ratownictwa medycznego.

Domowe wizyty obejmują również świadczenia opieki zdrowotnej lekarzy współpracujących z pielęgniarkami i położnymi. W sytuacji gdy chcemy skorzystać z pomocy lekarza w warunkach domowych, jednak bezpodstawnie odmówił on złożenia owej wizyty, przysługuje nam prawo do zgłoszenia skargi do rzecznika praw ubezpieczeniowych przy danym oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Regulacje związane z wizytami domowymi znajdują się w wymienionych przepisach:

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 139, poz. 1139 ze zm.,
  • Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

W jakich sytuacjach najczęściej składane są wizyty domowe lekarza?

Z domowej wizyty lekarza refundowanej przez NFZ może skorzystać każda osoba, która nie będzie w stanie zgłosić się do przychodni, a wystąpi nagła sytuacja gdy będzie potrzebowała ona pomocy specjalisty. Wówczas każdy lekarz ma obowiązek złożyć wizytę. Warto jednak pamiętać, że wizyty domowe są udzielane z zgodnie z kolejnością zgłoszeń, a w przypadku gdy osoba chora zgłasza się ze schorzeniem przewlekłym owa wizyta może być zrealizowana nawet w przeciągu kilku najbliższych dób. Wizyty domowe najczęściej wykorzystuje się w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Często wykorzystywane są również wizyty domowe położnej, tak zwane wizyty patronażowe. Są to bezpłatne wizyty pielęgniarek w czasie pierwszych 6 tygodni od urodzenia dziecka. Składane przez pielęgniarki wizyty mają pomóc w kontroli rozwoju noworodka, wesprzeć rodziców w nowej roli oraz pomóc im w przypadku wystąpienia problemów. Ponadto można skorzystać również z wizyt domowych w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej.