Gdzie się leczyć z alkoholizmu?

alkohol

Leczenie alkoholizmu nie należy do najłatwiejszych terapii, jednak na szczęście w dzisiejszych czasach opcje leczenia rozwinęły się już na tyle mocno, że nawet przy najsilniejszym uzależnieniu od alkoholu istnieje szansa rozpoczęcia życia w trzeźwości i wytrwania w nim do końca. Zobaczmy więc jakie terapie są dostępne w Polsce i co się z nimi wiąże. 

Jakie są opcje leczenia? 

Obecnie wyróżniamy 3 podstawowe opcje leczenia:

  1. Terapię grupową – spotkania z terapeutą i innymi uzależnionymi w różnych ośrodkach publicznych, mające na celu nie tylko nauczyć alkoholików technik radzenia sobie z alkoholem, ale także wzajemnie mobilizować i wspierać ich do wytrwania w trzeźwości. 
  2. Terapię indywidualną – systematyczne spotkania z psychologiem lub terapeutą, najczęściej w prywatnym gabinecie, dostosowane do indywidualnych potrzeb uzależnionego – do jego poziomu nałogu i trybu życia – dzięki którym uczy się on jak funkcjonować w społeczeństwie. 
  3. Odwyk – okresowy pobyt w ośrodku leczenia uzależnień, podczas którego uzależnieni przez jakiś czas są oderwani od codziennego życia, by całkowicie się oczyścić i zmienić sposób myślenia o alkoholu. 

Każda z tych opcji w zależności od placówki może wyglądać inaczej, jednak ich cel jest jeden – przywrócić zdrowie witalne uzależnionemu i nakierować jego głowę na życie w trzeźwości. 

Jak może wyglądać proces leczenia alkoholizmu?

Aby jednak bardziej zobrazować każdą z form terapii, pokrótce opiszemy, jak wygląda podstawowy proces i z jakimi ograniczeniami się wiąże. 

  • Terapia grupowa – jest ona przeznaczona dla osób, których uzależnienie nie jest zbyt duże. Spotkania odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu, a cała terapia może trwać od 2 do 6 miesięcy. Jest to jedyna opcja leczenia, która może być darmowa, gdyż to zazwyczaj władze miasta organizują spotkania grup wsparcia w urzędach czy centrach kultury. Można też wybrać płatne spotkania, których koszt waha się w granicach od kilkuset złotych do max. półtora tysiąca
  • Terapia indywidualna – jest już zazwyczaj płatna i wynosi zazwyczaj od tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W tym jednak wypadku osoby z silnym uzależnieniem spotykają się z terapeutą tak często, jak to konieczne i okres tej terapii może trwać nawet 2 lata, dlatego też koszty leczenia są tak wysokie. 
  • Odwyk – jest skierowany głównie dla osób, które już nie potrafią prawidłowo i w trzeźwości funkcjonować w społeczeństwie i potrzebują odizolowania, by skutecznie zerwać z nałogiem. Odwyk trwa najczęściej kilka tygodni (max. 2 miesiące) i po tym okresie alkoholik jest zobowiązany do uczęszczania na powyższej opisane terapie, co wydłuża trwałość całego leczenia do ponad 2 lat. Jest to też najdroższe leczenie, bo może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, ale za to jest ono też najbardziej skuteczne. 

Widać więc, że nieraz dobór odpowiedniego leczenia jest zależny od możliwości finansowych lub stopnia uzależnienia, co wprowadza pewne ograniczenia, ale jeśli siła woli uzależnionego jest silna, to nawet terapia grupowa będzie wystarczająca. 

alkohol

Gdzie szukać miejsc oferujących pomoc w leczeniu alkoholizmu?

Największą kopalnią placówek leczących alkoholizm jest Internet. Można tam znaleźć naprawdę wiele ofert czy to specjalistów, czy ośrodków, porównywać opinie na ich temat, ceny oraz sposoby leczenia, by wybrać jak najlepiej.

Warto też wspomnieć, że najczęściej wszystkie opcje leczenia świadczą ośrodki leczenia uzależnień i jednym z nich jest np. Ośrodek leczenia uzależnień Terapia Skrzydła. Można się tam umówić z najlepszymi specjalistami na konkretny sposób leczenia i przy tym mieć gwarancję jak najlepszej opieki nawet przy odwyku. 

Widać więc, że opcji leczenia alkoholizmu jest całkiem sporo. Nie są to tylko wyżej wymienione, ale również takie, które można z nich stworzyć, modyfikując dany proces leczenia do własnych potrzeb. Dzięki temu szanse na życie w trzeźwości są dużo większe, a przy odpowiednim wsparciu trud, jaki wkłada uzależniony w zmianę swojego życia, nie jest tak odczuwalny, dzięki czemu znacznie łatwiej jest mu podjąć nawet najcięższe odwykowe leczenie.