Na czym polega dzienny pobyt osoby starszej w domu opieki

Codzienność osób starszych bywa trudna. Problemy zdrowotne, jakie pojawiają się w tym okresie życia, często uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie. Wsparcie rodziny bywa niewystarczające, ponieważ osoba starsza wymaga często opieki profesjonalistów i towarzystwa osób w jej wieku. Opiekę na odpowiednim poziomie zapewniają Dzienne Domy Opieki.

Kto może skorzystać z pobytu w Dziennym Domu Opieki?

Dzienny Dom Opieki przeznaczony jest dla osób starszych i chorych, często już samotnych, które zaprzestały aktywności zawodowej, a ich energia jest na tyle duża, że chciałyby spędzać aktywnie czas poza swoim domem. Są to z reguły osoby, które nie wymagają całodobowej opieki, lecz nie radzą sobie do końca z codziennymi obowiązkami. Wtedy mogą starać się o przyjęcie do tego typu placówki. Poza tym opieka nad seniorami w trybie dziennym ogranicza ich wykluczenie społeczne, przy zachowaniu możliwości prowadzenia przez nie samodzielnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym czasem. Dzięki pobytowi w Dziennym Domu Opieki osoby starsze mogą czuć się potrzebne i często wokół pobytu w tego typu placówce organizują swoje życie.

dzienny pobyt seniora w domu opieki

Jak wygląda opieka nad osobami starszymi w Dziennym Domu Opieki?

W Dziennych Domach Opieki prowadzone są różne zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania seniorów. Oprócz towarzystwa innych osób przede wszystkim rówieśników zapewnia się tu uczestnictwo w różnych zajęciach, jak również opiekę medyczną. Dzięki temu senior ma zorganizowany czas w ciągu dnia, zaspakaja się jego potrzeby nie tylko towarzyskie, ale również kulturalne. Dzięki zajęciom senior ma możliwość zadbania o swoją kondycję fizyczną, a także psychiczną. Każdy z nich jest traktowany indywidualnie, a wszelkie formy aktywności dopasowuje się do jego potrzeb i zainteresowań. Celem podejmowanych terapii jest przede wszystkim organizacja czasu wolnego, rozwijanie pasji i podtrzymywanie sprawności psychofizycznej seniorów. Każdy z nich ma możliwość uczestniczenia w takiej formie, która odpowiada jego zainteresowaniom, a także poziomowi sprawności fizycznej. Dla uatrakcyjnienia pobytu osób starszych oferuje się zajęcia z zakresu terapii zajęciowej, udział w uroczystościach kulturalnych, imprezach integracyjnych a także wycieczkach poza teren placówki. Umożliwia się również podopiecznym udział w spotkaniach modlitewnych i mszach, a nierzadko wsparcie duchowe ze strony kapłana. Osoby starsze zazwyczaj spędzają w Dziennym Domu Opieki osiem godzin dziennie.

dom seniora

Formy terapii zajęciowej prowadzone w Dziennych Domach Opieki

Pensjonariuszom Dziennych Domów Opieki oferuje się zajęcia plastyczne, których zadaniem jest podtrzymywanie nie tylko sprawności rąk przy wykonywaniu prac plastycznych, ale także rozwijanie myślenia i wyobraźni. Ćwiczenia rozwijające ręce pobudzają do działania centralny układ nerwowy i w ten sposób umożliwiają zachowanie ogólnej sprawności. Terapia oparta na słowie to głównie rozmowy, pogadanki i dyskusje, skłaniające podopiecznych do wyrażania swoich myśli. To pozwala na lepsze poznanie się seniorów, otworzenie się na innych ludzi, a poza tym uczy wytrwałego słuchania innych. Zajęcia z ludoterpii polegają na udziale osób starszych i innych spoza domu w grach i zabawach. Natomiast muzykoterapia zapewnia relaksację i stymulację poprzez słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, ćwiczenia rytmiczne, a także naukę gry na instrumentach, rozróżnianie dźwięków. W zależności od stanu zdrowia podopiecznych prowadzi się muzykoterapię czynną lub bierną. Silwoterapia zaś polega na nieustannym kontakcie z przyrodą, a przede wszystkim roślinami i zwierzętami w ich naturalnym środowisku, co  działa relaksująco, uspokajająco, stabilizuje ciśnienie krwi i pracę serca, a także zmniejsza poczucie stresu. Prowadzi się również terapię polegającą na ćwiczeniu pamięci poprzez wykonywanie łatwych i bardziej skomplikowanych zadań, wpływających korzystnie na koncentrację i zapamiętywanie. Natomiast dzięki biblioterapii seniorzy mają możliwość czytania ulubionych książek, prasy i wierszy.

Jakie są koszty pobytu seniora w Dziennym Domu Opieki?

Cena za Dzienny Dom Opieki uzależniona jest od kosztów wyżywienia. W dużym mieście są to koszty od 100 do 150 złotych za dzień.

Dzienny i stały pobyt seniora w domu opieki oferuje prywatny dom opieki w okolicach Wrocławia – Domaktywnegoseniora.pl.