Dorosłe Dzieci Alkoholików – czy im również grozi uzależnienie?

alkohol

Życie z rodzicem, który jest uzależniony od alkoholu zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Dzieci osób uzależnionych w okresie dorastania obserwują zachowanie swojego rodzica, odczuwając całą gamę negatywnych emocji, które w przyszłości mogą doprowadzić ich do tego samego punktu. Poczucie odrzucenia, wstyd, a także nierzadko strach, działają negatywnie na psychikę dzieci. Nieprzepracowane traumy wracają w dorosłym życiu, co przekłada się na pojawienie wielu problemów. 

Choroba alkoholowa rodzica lub rodziców ma poważne konsekwencje dla całej rodziny. Problemy związane z doświadczeniem wszystkich negatywnych emocji w trakcie dorastania towarzyszą dorosłym już dzieciom przez niemal całe życie. Dlatego też osoby DDA powinny poddać się terapii w specjalistycznym ośrodku, aby przepracować wszystko, czego doświadczyli jako dzieci alkoholików i zacząć zupełnie inne, lepsze życie. 

Kim są osoby DDA? 

Osoby DDA, a właściwie Dorosłe Dzieci Alkoholików, to pojęcie dotyczące pełnoletnich osób, które wychowywały się w rodzinach z problemem alkoholowym. Nie ma znaczenia czy uzależnienie dotyczyło jednego, czy obojga rodziców – doświadczenia dzieci, które wychowywały się w takiej atmosferze są inne od tych, których doświadczali koledzy w tym samym wieku. 

Dorosłe Dzieci Alkoholików od najmłodszych lat żyją w nieustannym stresie, a także są narażeni na lęk, samotność i dezorientację. Często cechy oraz zachowania, które wykształciły w sobie jako mechanizm obronny, mają ogromny wpływ na jakość ich dorosłego życia. 

Stąd też w przypadku DDA mówi się o cechach charakterystycznych, na które należy zwrócić uwagę i podjąć odpowiedniego typu leczenie. Zwłaszcza, że Dorosłe Dzieci Alkoholików, ze względu na towarzyszące im w dzieciństwie emocje i traumy, są narażone na uzależnienie od alkoholu bardziej niż osoby, których rodzice nie mieli problemu z alkoholem

DDA jako inny typ choroby alkoholowej 

Bardzo często wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym, spotykają się z określeniem, iż DDA to zupełnie innym typ choroby alkoholowej. W dzieciństwie i okresie dorastania obserwują oni zachowania swoich uzależnionych rodziców, a tym samym nie czują się pewnie. Oprócz tego brak im stabilizacji i niekoniecznie potrafią poradzić sobie z napięciem oraz samotnością, nierzadko również z niezrozumieniem ze strony środowiska. Wszystkie te aspekty, przy jednoczesnym obserwowaniu rodzica, który sięga po alkohol, kiedy nie radzi sobie z problemami i emocjami, to zwiększone ryzyko na uzależnienie się od różnorodnych substancji psychoaktywnych. 

alkohol

Okazuje się, że dzieci, które dorastają w domach, rodzice często spożywają alkohol, są bardziej na rażeni na rozwój uzależnienia już jako osoby dorosłe. 

Czy Dorosłe Dzieci Alkoholików są również narażone na uzależnienie? 

Alkoholizm to choroba niezwykle złożona, na której pojawienie się ma wpływ wiele czynników: środowiskowych lub genetycznych. Uzależnienie od alkoholu o charakterze genetycznym w dalszym ciągu jest tematem wielu debat u badań, aczkolwiek okazuje się, że osoby DDA są o wiele bardziej narażone na chorobę alkoholową niż pozostała część społeczeństwa. 

Warto jednak wiedzieć, że Dorosłe Dzieci Alkoholików wywodzą się z trudnego środowiska, które przez większość swojego dzieciństwa nie otrzymało prawidłowych wzorców oraz wykształciło w sobie wiele problematycznych zachować. Problemy i traumy z okresu dzieciństwa, zwłaszcza te mocno wpływające na psychikę, mogą prowadzić do uzależnienia od alkoholu. 

Trudno jest jednoznacznie stwierdzić dlaczego DDA są bardziej narażeni na uzależnienie od alkoholu. Może to być wynik dysfunkcyjnej rodziny, braku odpowiednich wzorów i wychowania, a nawet problemów psychicznych, związanych z pojawieniem się depresji oraz nerwicy w wyniku doświadczeń z dzieciństwa. 

Ośrodek dla DDA – co należy wiedzieć? 

Terapia DDA to jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, aby przepracować swoje traumy z dzieciństwa i wszystkie negatywne doświadczenia i zmniejszyć w ten sposób ryzyko uzależnienia od alkoholu. Podzielnie się podczas terapii ze wszystkimi emocjami, a także doświadczeniami z innymi osobami DDA, z pewnością pomoże w przepracowaniu problemów. 

Ośrodek odwykowy we Wrocławiu zapewnia także wsparcie osobom DDA, które ze względu na swoje wspomnienia z dzieciństwa, popadły w alkoholizm i potrzebują specjalistycznej pomocy.