Szkolenie ISO 27001 – dla kogo

Kwestia ochrony informacji i danych, którymi dysponuje dowolne przedsiębiorstwo była w ostatnim roku często poruszana dzięki zmianom prawnym w Unii Europejskiej, czyli znanemu już RODO. W jego kontekście wspominano też często o międzynarodowej normie ISO 27001, która jak żaden inny standard przybliża najlepsze praktyki z zakresu zapewniania bezpieczeństwa informacji i swoimi wytycznymi pokrywa się częściowo z RODO, ułatwiając stosowanie się do niego podczas codziennych działań.

Choć samo ISO 27001 nie jest na rynku nowością, obecnie coraz więcej firm stara się o uzyskanie certyfikacji i tym samym nie tylko polepszenie swojego wizerunku, ale przede wszystkim ułatwienie sobie pracy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji w zgodzie z ISO 27001. Szkolenia z normy, prowadzone przez akredytowane jednostki certyfikujące to dla wielu szansa na zapoznanie się z normą. Do kogo są kierowane i w jakim obszarze zagadnień się poruszają?


W szkoleniach ISO 27001 uczestniczyć mogą nie tylko audytorzy ale wszyscy, którzy są zainteresowani tą normą.


Szkolenie ISO 27001 – dlaczego jest potrzebne?

Wdrożenie zupełnie nowego zestawu wytycznych do stosowanego obecnie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to dla wielu organizacji bardzo duże wyzwanie, wymagające nie tylko aktywnego działania w kierunku doskonalenia swojej działalności, ale też prawidłowego zrozumienia określonych w normie wytycznych i ich właściwego zastosowania. Z tego też powodu szkolenia ISO 27001 skupiają się na kwestiach podstawowych, związanych z samymi założeniami normy i wchodzą w szczegóły najważniejszych wytycznych koniecznych do spełnienia przed uzyskaniem certyfikacji.

Szkolenie to nie tylko okazja do zapoznania się z normą i zdecydowania, czy będzie ona wartościowym dodatkiem do organizacji. To także szansa na przedstawienie nowych zasad działania wszystkim stronom zaangażowanym w rozwój firmy, a więc zarówno pracownikom, jak i najwyższemu kierownictwu. W wielu przypadkach wdrażaniem standardu zajmują się konkretne zespoły powołane do tego właśnie celu, pomijające w swojej pracy zaangażowanie innych. Skupienie się na roli kierownictwa i najwyższych szczebli managerskich to jedno z najbardziej podstawowych założeń ISO 27001 – szkolenia z tego zakresu pomogą im uświadomić sobie swoje miejsce w prowadzonych zmianach i wspomóc uzyskanie certyfikacji.

Z czego składa się szkolenie ISO 27001?

Aby szkolenie mogło być uznane za kompletne i w pełni przedstawić wszystkie aspekty związane z procedurą wdrożenia normy ISO 27001 w firmie, konieczne jest poruszenie w nim wszelkich zagadnień wprowadzanych przez nią jako standardy działań systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma skupia się między innymi na kwestiach identyfikacji, analizy i eliminacji ryzyka – zagrożenia występujące w nawet najmniej oczywistych miejscach stanowią realny problem, z którym wdrożenie ISO 27001 ma sobie poradzić.

Podczas szkolenia, w zależności od grupy do której jest kierowane, kwestie zarządzania ryzykiem mogą zostać przedstawione w ramach tego jak tworzyć i wdrażać odpowiednie strategie, jak badać zgodność stosowanych środków zapobiegawczych z wytycznymi normy, czy wreszcie jak codzienna praca nad minimalizacją ryzyka przez pojedynczego pracownika wpływa na bezpieczeństwo informacji w całej firmie.

Szkolenia mogą zawierać nie tylko omówienie procesowych i dokumentacyjnych wytycznych odnośnie wdrażania normy, ale też charakterystykę działań podejmowanych przez audytorów wewnętrznych podczas przeprowadzania analizy luk i kontrolowania sprawności i skuteczności wdrażania normy przez firmę. Dokumentacja jest tu jednym z ważniejszych aspektów, gdyż jak się okazuje, wiele firm prowadzi ją niezgodnie z założeniami ISO 27001 i to od jej budowania rozpocznie się cały proces wdrażania nowej normy.

ISO 27001 – szkolenie dla wszystkich zainteresowanych stron

Generalnie ujmując, akredytowane jednostki certyfikacyjne posiadają wiele różnorodnych szkoleń z zakresu ISO 27001, skupiających się na różnych zagadnieniach w zależności od grupy docelowej i poruszających najważniejsze kwestie dotyczące wytycznych wprowadzanych przez ISO 27001.

Bez względu na to, czy w szkoleniu uczestniczą kierownicy, właściciele firm, audytorzy, osoby chcące uzyskać certyfikat audytora, czy też zwyczajni pracownicy, konieczność zrozumienia normy jest dla nich niezwykle istotna. Im lepiej wyłożona wiedza, tym większa szansa na powodzenie we wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w sposób kontrolowany, przemyślany i przede wszystkim efektywny. A to przecież nie certyfikacja, a właśnie stworzenie spójnego i zrównoważonego systemu zarządzania jest tu najważniejsze.