Rola audytora wewnętrznego ISO 27001 w przedsiębiorstwie

RODO

Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w firmie jest dziś wyzwaniem, z którym mierzy się każdy, nawet najmniejszy przedsiębiorca. Niezależnie od jego roli na rynku czy zasięgu, jakim dysponuje, dane przechodzące przez firmę to wrażliwe i wymagające ochrony informacje których wyciek mógłby negatywnie odbić się nie tylko na firmie, ale i jej klientach oraz często innych firmach operujących na danym rynku.

To właśnie przez wzgląd na bezpieczeństwo informacji i coraz bardziej zaostrzające się wymagania odnośnie bezpieczeństwa danych osobowych przechodzących przez firmę wielu przedsiębiorców decyduje się na uzyskanie certyfikatu zgodności z normą ISO 27001. Certyfikat taki jest poświadczeniem dla podejmowanych działań w celu minimalizacji ryzyka i zrównoważonego, ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich działań odnośnie bezpieczeństwa informacji. Jedną z ważniejszych ról w procesie implementowania i działania w oparciu o certyfikat jest rola audytora wewnętrznego ISO 27001. Na czym polega jego praca w przedsiębiorstwie certyfikowanym wspomnianą normą i kiedy obecność audytora jest tam potrzebna?

Audytor wewnętrzny i jego rola w przedsiębiorstwie

Jak podaje oficjalna definicja Instytutu Audytorów, audyt wewnętrzny to niezależna, ekspercka działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest przede wszystkim pomoc w usprawnianiu organizacji pod względem operacyjnym i wsparcie jej w osiąganiu zamierzonych celów poprzez kontrolę i doskonalenie na jej podstawie wszelkich procesów, metod zarządzania organizacją oraz zarządzania ryzykiem. Audytor wewnętrzny ISO 27001 to przede wszystkim osoba, która doskonale zna specyfikę wprowadzanej w przedsiębiorstwie normy ISO 27001 i w zestawieniu z charakterem działania danej firmy jest w stanie nie tylko sprawdzić, czy wszelkie wytyczne normy zostały wprowadzone poprawnie, ale też doradzić na polach, które wymagają jeszcze pracy.

Audytor wewnętrzny prowadzi działania kontrolne dotyczące skuteczności i prawidłowości stosowania normy ISO 27001, ale też zajmuje się planowaniem wdrażania lepszych praktyk prowadzących do jeszcze skuteczniejszego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego o normę ISO 27001 wymaga, by firmy prowadziły od czasu do czasu audyty wewnętrzne mające na celu weryfikację poprawności stosowanych działań i zabezpieczeń w porównaniu do założonych w trakcie wdrażania systemu celów i wymagań określonych w normie ISO. Audyt jest tu procesem, w którym niezależna jednostka akredytowana do pracy w roli audytora w danej branży gromadzi i ocenia dowody o różnicach pomiędzy wartością wskaźników mierzalnych, a ustalonymi podczas wdrażania normy kryteriami wartości dopuszczalnych.

Weryfikacja danych

ISO 27001 ma silny związek z potrzebą przeprowadzenia kompletnego audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

Kiedy obecność audytora jest uzasadniona?

Jak już zostało określone, głównym zadaniem audytora jest rola kontrolera procesów prowadzących do lepszego bezpieczeństwa danych oraz wspieranie działań mających na celu poprawę tychże procesów. Audytor wewnętrzny pojawia się więc zawsze wtedy, gdy firma potrzebuje pomocy w osiągnięciu zamierzonych sobie celów i wymaga opinii osoby z zewnątrz doskonale znającej się na konkretnym zagadnieniu, jakim w tym przypadku jest norma ISO 27001. Pomoc audytora jest nieoceniona również w codziennym dążeniu do usprawniania działalności na rzecz bezpieczeństwa informacji w firmie – dzięki kontroli na poszczególnych stanowiskach i uważnemu przyglądaniu się poszczególnym działaniom podejmowanym przez firmę, audytor jest w stanie sporządzić raport kontrolny i przedstawić firmie widziane przez siebie obszary wymagające pracy.

Warto pamiętać, że choć audytor wewnętrzny działa jako pomoc dla firmy, jego rola w przedsiębiorstwie jest bezstronna. Oznacza to, że jeśli audytor dostrzeże znaczące naruszenie zasad i rażącą niezgodność z normą ISO 27001, do której firma certyfikowała, jego obowiązkiem będzie poinformowanie o tym firmy i próba wypracowania lepszej strategii. Audytor nie ma za zadanie czepiać się błędów, ale jego rolą jest ich obiektywne wyszukiwanie i podkreślanie.