Metody zarządzania przedsiębiorstwem

lean management

Każdy, kto zarządza przedsiębiorstwem, wie, jak ważne jest przyjęcie pewnych metod działania, opracowanie strategii postępowania. Dlaczego? Ponieważ wówczas firma konsekwentnie dąży do założonych celów, opierając się o wyznaczone zasady, które wzajemnie się uzupełniają. Jedną z coraz popularniejszych koncepcji jest Lean management, o którym piszemy w tym artykule. Oto czym się on charakteryzuje i jakimi narzędziami się posługuje.

Co to jest Lean management?

Lean management to koncepcja zarządzania, która, najprościej mówiąc, spełnia oczekiwania swoich klientów, posługując się najłatwiejszymi metodami i jednocześnie dbając o swoich pracowników. Koncepcja ta ma na celu jak największą efektywność przy zachowaniu szacunku do swoich pracowników. Oznacza to, że ani klient, ani pracownik, ani też towar nie doznają w tej koncepcji uszczerbku.

Bardzo ważne w tej koncepcji jest wykonywanie tylko takich działań, które przynoszą oczekiwane rezultaty, czyli koncepcja ta zakłada, że dane przedsiębiorstwo powinno być nieustannie otwarte na zmiany. Celem jest to, aby wprowadzać coraz efektywniejsze rozwiązania i nie tracić czasu na wykonywanie prac, które nie przynoszą korzyści. Jednocześnie ważne jest uszanowanie pracownika i zwracanie uwagi na jego wkład w całość pracy wykonywanej w danym miejscu. Lean management zakłada także maksymalne wykorzystanie czasu, czyli wdrożenie takich metod pracy, aby czas nie był tracony i nie było niepotrzebnych zakłóceń podczas produkcji poszczególnych towarów.

Doskonałym przykładem wykorzystania metody Lean Management i 5S jest firma TLI specjalizująca się w wyrobie naklejanych znaczników.

W koncepcji Lean management bardzo ważne jest również wytwarzanie takiej ilości dóbr, aby nic nie było marnotrawione. W magazynach nie powinny zalegać ogromne zapasy, które nie są przeznaczone dla konkretnego klienta. Powinno się produkować jedynie takie ilości materiałów, które są potrzebne. Oprócz tego jeszcze jedną istotną zasadą Lean management jest podążanie za doskonałością, czyli niezmienne ulepszanie organizacji przedsiębiorstwa, aby wyniki jego pracy były optymalne.

Narzędzia Lean management

Warto wiedzieć, że jako koncepcja, Lean management używa także szeregu narzędzi, które pozwalają na uzyskanie pożądanych wyników. Pierwszym z nich jest Value Stream Mapping (VSM), które służy do planowania przepływu wszelkich informacji podczas produkcji oraz tego, w jaki sposób klient uzyska dany produkt. Drugim narzędziem jest 5s, czyli zbiór wartości, które są niezbędne do zachowania pewnego porządku i odpowiedniej organizacji w miejscu wykonywania pracy. Do wartości tych należą: selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja i samodyscyplina.

Total Productive Maintenance to narzędzie określające dużą dostępność niezbędnych do pracy urządzeń, bez których wykonywanie jej jest niemożliwe. Z kolei narzędzie Single Minutes Exchange of Die (SMED) służy do ustawiania czy też skracania działania poszczególnych maszyn do liczby jednocyfrowej, aby można je było wykorzystywać wówczas, kiedy są potrzebne i nie nadużywać ich, a co za tym idzie, dostosować produkcję do popytu.

Istotnym narzędziem jest również Six Sigma, które ma na celu wykorzystanie narzędzi statystycznych do poprawienia wyników pracy. Jest ono przydatne między innymi do tego, aby kontrolować pozytywy i błędy pojawiające się w procesie produkcji, co prowadzi do zniwelowania niepotrzebnych zapasów i wprowadzenia ulepszeń. Warto wspomnieć również o zarządzaniu wizualnym, które oznacza, że pracownicy otrzymują informacje dotyczące poszczególnych procesów w formie wizualnej, która jest bardzo czytelna i bardzo przydatna w czasie pracy, gdyż często sprawia, że dzięki niej pojawia się mniej błędów i łatwiej rozwiązywane są wszelkie błędy. Dokładnie opracowane metody oraz wykorzystywane narzędzia pozwalają każdemu przedsiębiorstwu rozwijać się prężniej i bardziej efektywnie.