Kursy BHP dla Twojej firmy wcale nie muszą być nudne

pierwsza pomoc

Bezpieczeństwo i higiena pracy powinny być priorytetem każdego pracodawcy.

Ustawodawca narzuca na pracodawcę obowiązek przeprowadzania szeregu różnych szkoleń, kursów z zakresu bhp.

Jednocześnie ustawodawca dopuszcza, w przypadku braku kompetentnych pracowników, możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom zewnętrznym, spoza zakładu pracy.

BHP

Szkolenia także online

I pracodawcy coraz częściej i chętniej korzystają z tej możliwości. Outsourcing bhp oraz ppoż jest chyba obecnie najbardziej efektywnym i najtańszym sposobem na realizację obowiązkowych szkoleń. Firma, której zleca się usługi bhp przejmuje wszystkie obowiązki pracodawcy, który zyskuje cenny czas i może go wykorzystać na rozwój firmy.

Poza tym zyskuje doradztwo w zakresie bhp, realizację wszystkich zadań bhp, darmowe szkolenia bhp, zarówno wstępne, jak i okresowe, brak kosztów utrzymania pracowników odpowiedzialnych za bhp i ppoż, bieżącą kontrolę warunków pracy, dokonywanie ocen ryzyka zawodowego, gwarancję, że szkolenia będą prowadzone przez specjalistów ds. bhp, ratownictwa medycznego i pożarnictwa.

Szkolenia bhp prowadzone przez specjalistów ds. bhp są organizowane według szczegółowego planu szkolenia, podczas, którego jest kładziony szczególny nacisk nie tylko na samą wiedzę teoretyczną, ale także na praktyczne aspekty bezpieczeństwa. Szkolenia wstępne, które muszą przejść wszyscy nowi pracownicy, studenci oraz uczniowie szkół średnich na praktykach zawodowych w zakładzie pracy, obejmują instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Uczestnicy szkolenia mogą trenować na fantomach (w różnych wariantach: dorosły, dziecko, niemowlę), podczas szkolenia mają okazje użyć automatycznego defibrylatora medycznego AED. W bardzo przystępny i ciekawy sposób zostanie im dostarczona wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i zasad bhp na ich stanowisku pracy. Niektóre firmy szkoleniowe oferują dla uczestników szkolenia przerwy cateringowe w cenie, z kawą, herbatą, zimnymi napojami.

miejsce_pracy

Na BHP nigdy nie jest za późno

Kurs bhp z pierwszej pomocy przeznaczony dla osób bez medycznego wykształcenia, firmy prowadzą zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. W części teoretycznej, trwającej cztery godziny, zajęcia obejmują prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, podstawy anatomii i fizjologii człowieka, wzywanie pomocy, bezpieczeństwo własne i innych, ewakuację z zagrożonego miejsca, skręcenia, złamania, zwichnięcia, kontrolę podstawowych funkcji życiowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, skład i wykorzystanie apteczki pierwszej pomocy.

Podczas 3 godzinnych zajęć praktycznych uczy się pracowników oceny stanu poszkodowanego, tamowania krwotoków, układania w bezpiecznej pozycji poszkodowanych, postępowania przy zakrztuszeniach, przy urazie kręgosłupa, unieruchamiania kończyn.

Osoby uczestniczące w kursie mają do dyspozycji fantomy dorosłych, niemowląt, dzieci, sztuczne rany i krew, kołnierze ortopedyczne, automatyczny defibrylator medyczny, apteczkę pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone są przez zawodowych ratowników medycznych, którzy, na co dzień uczestniczą w różnych działaniach ratowniczych. To wszystko możemy mieć jeśli skontaktujemy się z firmą Gromans z z Pabianic.