Jak przygotować się do certyfikacji według standardu IFS?

jedzenie

Obecnie wśród konsumentów widoczne jest wyraźne zainteresowanie jakością produktów spożywczych, jakie kupują, ponieważ coraz więcej osób decyduje się na wybieranie artykułów charakteryzujących się lepszymi wartościami odżywczymi i przykłada zdecydowanie więcej uwagi do tych kwestii. Z tego też względu przed producentami żywności stoi obecnie spore wyzwanie, które polega na spełnianiu oczekiwać klientów, czyli zapewnieniu wysokiej jakości produktów, które będą w pełni bezpieczne. 

Aby zagwarantować konsumentom, że produkty dostarczane na rynek są w pełni bezpieczne, konieczne jest stosowanie odpowiednich standardów odnoszących się do jakości i bezpieczeństwa żywności takich jak np. standard IFS system. Warto więc wiedzieć czym jest ten standard, jak przygotować się do jego wdrożenia w firmie, jakie są wymagania w tym zakresie, co jest potrzebne, aby móc wdrożyć taki standard czy szkolenia i konsultacje są w tym przypadku pomocne oraz jakie są koszty wdrożenia standardu IFS we własnej firmie?

Jakie kroki przygotowawcze należy podjąć w celu certyfikacji według standardu IFS?

Aby przygotować się do certyfikacji według standardu IFS, należy podjąć następujące kroki:

 • Poznanie wymagań standardu IFS: Przed rozpoczęciem procesu certyfikacji należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami standardu IFS i zrozumieć, jakie konkretne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych, muszą być spełnione.
 • Opracowanie systemu zarządzania jakością: W celu spełnienia wymagań standardu IFS, należy opracować skuteczny system zarządzania jakością, który obejmuje politykę jakości, procedury i instrukcje związane z bezpieczeństwem i jakością produktów.
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych: Przed certyfikacją należy przeprowadzić audyty wewnętrzne, aby upewnić się, że system zarządzania jakością jest skutecznie stosowany i spełnia wymagania standardu IFS.
 • Przygotowanie do certyfikacji zewnętrznej: Przed przeprowadzeniem certyfikacji zewnętrznej, należy przygotować niezbędne dokumenty, takie jak polityka jakości, procedury i instrukcje, wyniki audytów wewnętrznych, itp.
 • Przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej: Ostatecznym krokiem jest przeprowadzenie certyfikacji zewnętrznej przez niezależną jednostkę certyfikującą, która sprawdzi, czy wszystkie wymagania standardu IFS zostały spełnione

Jakie są wymagania standardu IFS?

Standard IFS zawiera szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych. Poniżej przedstawiono niektóre z nich:

 • Zarządzanie ryzykiem: Producent musi opracować i stosować skuteczne metody zarządzania ryzykiem, aby zapewnić bezpieczeństwo produktów.
 • Kontrola składników: Producent musi kontrolować jakość i bezpieczeństwo składników, które są używane do produkcji żywności.
 • Produkcja: Producent musi przestrzegać określonych wymagań dotyczących produkcji, takich jak czystość, higiena, segregacja składników itp.
 • Dystrybucja: Producent musi zapewnić, że produkty są transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości.
 • Oznakowanie: Producent musi spełnić wymagania dotyczące oznakowania produktów, takie jak informacje dotyczące składu, daty ważności, itp.
 • Audyty: Producent musi przeprowadzać regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby upewnić się, że jego system zarządzania jakością spełnia wymagania standardu IFS.
 • Podejrzenie o nieprawidłowości: Producent musi mieć procedury w miejscu, aby reagować na podejrzenie o nieprawidłowościach dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów.

Jakie szkolenia i konsultacje mogą być pomocne podczas procesu certyfikacji IFS w firmie?

Chcąc skutecznie i sprawnie wdrożyć standard IFS we własnej firmie podstawową kwestią są profesjonalne szkolenia w tym zakresie. Warto skorzystać w tym celu z kursów dostępnych w ofercie Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., które realizowane są przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Wiedza, umiejętności i doświadczenie uzyskane na takich szkoleniach z pewnością będą bardzo cenne i pozwolą na korzystanie ze standardu IFS w sposób prawidłowy i efektywny. 

Jakie są koszty certyfikacji IFS?

Koszty certyfikacji według standardu IFS mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, branża, lokalizacja oraz liczba i rodzaj produktów. Warto pamiętać, że koszty te nie ograniczają się wyłącznie do samego procesu certyfikacji, ale wiążą się również z wieloma czynnościami i wymaganiami, jakie należy wypełnić przed certyfikacją, takimi jak szkolenia, audyty, wdrożenie nowych procedur, zmiana polityki jakości w firmie, przygotowanie dokumentacji itd. 

jedzenie

Koszty certyfikacji mogą być wysokie, ale w dłuższej perspektywie, certyfikacja IFS może przynieść wiele cennych korzyści, dlatego warto rozważyć jej wdrożenie.