Jak obliczyć potrzebną moc instalacji fotowoltaicznej?

fotowoltaika

Przed montażem paneli fotowoltaicznych powinieneś dokonać rzetelnej oceny, która pozwoli uzyskać informację, jaka moc instalacji będzie dla Twojego budynku najbardziej odpowiednia. Przy dokonywaniu obliczeń powinieneś wziąć pod uwagę kilka czynników, o których za chwilę przeczytasz. 

Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną

Zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną jest bardzo zmienne. W zależności od pory dnia, czy pory roku, rośnie ono bądź zmniejsza się. Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, iż produkcja energii w dużej mierze nie będzie znajdywała pokrycia w bieżącym zapotrzebowaniu na nią. Dzieje się tak, ponieważ największa ilość energii produkowana jest w godzinach południowych, czyli największego nasłonecznienia, natomiast największe zapotrzebowanie na energię będzie występować w godzinach rannych i wieczornych. Z tego też względu energia, która nie zostanie wykorzystana na bieżąco, będzie przesyłana do sieci publicznej jako jej nadwyżka (nadprodukcja).

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej-dlaczego jest tak ważny?

Dobór mocy instalacji fotowoltaicznej jest niezwykle ważnym etapem, którego w żadnym wypadku nie należy pomijać, gdyż dokonanie prawidłowych obliczeń w tym zakresie pozwoli na dobranie instalacji o optymalnej mocy, a tym samym na powstanie realnych oszczędności na rachunkach za prąd. Dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych o mocy adekwatnej do zapotrzebowania nie będziemy musieli się martwić o braki lub zbytnie nadwyżki energii oraz uzyskamy znacznie szybszy zwrot z inwestycji.

Jak obliczyć moc instalacji fotowoltaicznej?

Obliczenie mocy, jaką powinna dysponować instalacja fotowoltaiczna, dokonuje się poprzez zastosowanie odpowiednich wzorów. Obecnie do wyboru mamy kilka, różnych możliwości obliczeń. Najprostsza z nich polega na zebraniu swoich miesięcznych rachunków za prąd i pomnożenie ich x12, aby uzyskać roczne zużycie prądu. Następnie uzyskaną wartość mnożymy przez 1,2 i dzielimy przez produkcję roczną energii wyrażoną w kW. W ten oto prosty sposób otrzymujemy moc instalacji fotowoltaicznej, w jaką powinien być wyposażony budynek.

Przykład:

Moc instalacji fotowoltaicznej = (miesięczny rachunek za prąd x 12 m-cy) x 1,2/produkcja roczna energii w kW

Posługując się przykładowymi liczbami, moc instalacji wyniesie:

(200 zł x 12 m-cy) x 1,2/1000 kWh = 2,88 kW

Oznacza to, że minimalna moc instalacji powinna wynieść 2,88 kW. Powyższy sposób obliczenia jest bardzo ogólny i szacunkowy. Nie jest niestety idealny i zawiera duży margines błędu, ponieważ nie uwzględnia takich składowych jak udział konsumpcji własnej, czy ilości energii oddawanej do sieci jako nadprodukcja. Poza tym ten sposób obliczenia nie bierze pod uwagę innych niezwykle ważnych aspektów: kąta nachylenia paneli i ich lokalizacji względem słońca, lokalnych warunków pogodowych i wskaźnika obecnej formy rozliczania. Aby obliczenie było bardziej miarodajne, stworzono inny, aczkolwiek już bardziej skomplikowany wzór pozwalający na obliczenie mocy instalacji:

B = ((C·D) + ((C· (1-D))/opust))/(nasłonecznie·η); gdzie:

  • B – moc instalacji fotowoltaicznej [kWp],
  • C – roczne zużycie energii [kWh],
  • D – współczynnik autokonsumpcji energii  (wynoszący od 0,2 do 0,25, a w budynkach z pompą ciepła 0,35),
  • opust – współczynnik określający aktualną formę rozliczania– 0,8 dla instalacji fotowoltaicznych o mocy <10 kWp; 0,7 dla ≥10kWp  i <50kWp,
  • nasłonecznienie – wartość nasłonecznienia w danej lokalizacji [kWh/m2/rok],
  • η – współczynnik wydajności – od 0,8 do 0,9.

Jak z powyższego wynika, powyższy wzór wymaga podania już znacznie bardziej szczegółowych danych. Firmy, które zajmują się montażem instalacji, często w ramach swoich usług oferują również pomoc w dobraniu paneli fotowoltaicznych o odpowiedniej mocy, dzięki czemu klient ma pewność, że zamontowana instalacja będzie spełniać wszelkie wymagania ilościowe i jakościowe.

fotowoltaika

Fotowoitaika w Świdnicy-dlaczego warto powierzyć projekt instalacji fotowoltaicznej renomowanej firmie?

Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, która pomoże Ci w dobraniu optymalnej mocy paneli, zapobiega ryzyku montażu instalacji, która w przyszłości nie będzie spełniać oczekiwań, a jej rentowność będzie znacznie niższa od oczekiwanej. Decyzja o montażu fotowoltaiki w Świdnicy wynika przede wszystkim z chęci wygenerowania jak największych oszczędności na rachunkach za energię. Z tego względu nie warto brać na siebie tak dużej odpowiedzialności. Warto powierzyć wszystko od początku do końca profesjonalistom. Firmą, która poprowadzi Cię za rękę od początku do końca, dobierze moc instalacji, wykona projekt oraz montaż, jest INNEX świadcząca swoje usługi w Świdnicy i okolicach. Pomożemy Ci również w pozyskaniu bezzwrotnego dofinansowania na realizację instalacji, po to, aby jak najbardziej zoptymalizować Twoje koszty.