Chromatografy gazowe – kiedy trzeba je mieć?

chromatograf gazowy

Branża naukowa, farmaceutyczna, a także przemysł chemiczny i spożywczy wymaga odpowiedniego sprzętu do tego, aby móc przeprowadzić szereg badań dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz ich wpływu na organizm. Jedną z metod badawczych jest właśnie chromatografia, do której wykorzystywane są m.in. chromatografy cieczowe oraz gazowe. Czym właściwie są chromatografy i kiedy są one potrzebne? 

Co to jest chromatograf gazowy? 

Żeby odpowiedzieć na pytanie czym jest chromatograf gazowy, konieczne jest sprecyzowanie czym zajmuje się cała chromatografia. Chromatografia to jedna z najczęściej wykorzystywanych technik analitycznych lub preparatywnych, która przydaje się w rozdzielaniu i badaniu składu mieszanin związków chemicznych. Dzięki chromatografii możliwe jest nie tylko zaoszczędzenie czasu na badaniach laboratoryjnych, gdyż analiza jest przeprowadzana stale, ale również bardzo dokładnie ustalenie procentowego składu sprawdzanych mieszanin. 

Sama chromatografia jako proces analityczny wykorzystuje w badaniu różne techniki. W praktyce sam proces rozdzielenia badanej mieszaniny polega na tym, że jest ona przepuszczana przez specjalną fazę rozdzielczą, określanej również mianem fazy stacjonarnej. W skład tej fazy wchodzą wszystkie substancje, które posiadają zdolności sorpcyjne bądź są w stanie wpłynąć na inne substancje przepływające (eluenty), takie jak ciecze czy gaz. Substancje ruchome przepływają przez fazę rozdzielczą, czego efektem jest możliwość zatrzymania części składników i przeprowadzenia ich separacji. Cały proces odbywa się przy pomocy chromatografu – gazowego, cieczowego lub nadkrytycznego. 

chromatograf cieczowy

Do czego wykorzystywane są chromatografy gazowe? 

Niezależnie od tego jaka technika chromatografii została wybrana, podczas badania rozdziela się mieszaninę, którą w dalszej kolejności poddaje się sprawdzeniu poszczególnych związków chemicznych w niej zawartych. Chromatograf gazowy, dzięki któremu możliwe jest określenie składu podanych mu próbek, wykorzystuje do swojej pracy różne gazy, które są dostosowane do konkretnego urządzenia. Gaz, określany mianem eluentu, stosowany w chromatografie w trakcie badania zwiększa dokładność wyników analizy.

Chromatograf gazowy, z racji tego, że świetnie sprawdza się w analizie bardzo złożonych mieszanin związków chemicznych i z jego pomocą możliwe jest sprawdzenie ich czystości, wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle. Swoje zastosowanie chromatograf znajdzie także laboratoriach farmaceutycznych czy spożywczych. 

Oprócz tego chromatografy gazowe są wykorzystywane również w przemyśle petrochemicznym do sprawdzenia składu chemicznego benzyny. Chromatografy sprawdzą się również w przemyśle spożywczym do badania składu produktów żywnościowych i wykorzystywanych do ich produkcji surowców. Dzięki chromatografowi możliwe jest wykrycie substancji, które wpływają na jakość produkcji żywności. 

Chromatografy gazowe znajdą swoje zastosowanie również w innych dziedzinach, jak na przykład ochrona środowiska czy nawet kryminalistyka. Wykorzystywany w tej technice chromatograficznej gaz może w dokładny sposób rozdzielić składniki mieszanin zawartych w próbkach gleby czy wody, a w przypadku kryminalistyki możliwe jest zbadanie pochodzenie narkotyków czy substancji dopingujących. 

chromatograf hplc

Kiedy potrzebny jest chromatograf gazowy? 

Chromatograf gazowy to jeden z niezbędnych elementów wyposażenia niemal każdego laboratorium, zajmującego się określaniem jakości mieszanin związków chemicznych. Nie ma znaczenia czy laboratorium sprawdza składy kosmetyków, czy bada jakość żywności – chromatograf znacznie ten proces usprawnia i daje dokładne wyniki w krótkim czasie. 

Chromatograf jest niezbędny wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są analizy próbek mieszanin związków chemicznych. Wynika to z dokładności pomiaru, ale również z obniżenia kosztów zlecenie analiz laboratoryjnych przez to, że pomiary za pomocą chromatografu gazowego odbywają się ciągu.