Norma IATF 16949 – co to takiego?

Norma IATF 16949

IATF 16949 to jedna z najważniejszych i podstawowych norm w branży motoryzacyjnej wyznaczających standardy jakości i bezpieczeństwa pojazdów, jakie dziś poruszają się po międzynarodowych drogach. Powstała w następstwie dla TS 16949 nowa norma stawia jeszcze wyższe wymagania dla producentów w branży motoryzacyjnej, jednocześnie działając w oparciu o standardy dla systemów zarządzania wprowadzane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną i normy ISO. Jakie wymagania wprowadza IATF 16949, jakie są etapy certyfikacji i dlaczego warto się na nią zdecydować?

IATF 16949 – ważna norma branży motoryzacyjnej

IATF 16949 zastępuje obowiązującą wcześniej normę TS16949, podążając śladem jej wymagań ale i wprowadzając nowe, nieco aktualniejsze standardy jakości i bezpieczeństwa niezbędnego w branży motoryzacyjnej. Norma wyraźnie skupia się na kwestii organizacji działania produkcji i wprowadzania systemów zarządzania produkcją zoptymalizowanych pod kątem norm ISO i wspólnej zgodności wielu norm, do jakich może certyfikować branża motoryzacyjna.

Podstawowym elementem skupienia w normie IATF 16949 jest zarządzanie jakością produkcji w branży motoryzacyjnej, a więc głównie wprowadzanie systemowych rozwiązań pozwalających identyfikować i eliminować zagrożenia prowadzące do spadku jakości. W sytuacji, gdy bezpieczeństwo zachowane na etapie produkcji będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika, wprowadzenie reguł pozwalających zachować najwyższą jakość działań powinno być stawiane na pierwszym miejscu. Według IATF 16949, nowe standardy jakości i wprowadzony system zarządzania jakością powinny obejmować całą działalność produkcyjną firmy, a więc zarówno etapy projektowania elementów dla branży motoryzacyjnej, jak i montowania pojazdów czy serwisowania części. Choć wdrożenie IATF 16949 nie jest dla firm w branży motoryzacyjnej obowiązkiem, stosowanie się do jej wymagań może oznaczać uzyskanie lukratywnych kontraktów krajowych i międzynarodowych od kontrahentów, którzy stosują normę jako jeden ze swoich kryteriów współpracy.

Etapy certyfikacji zgodnie z IATF 16949

Pierwszym krokiem pozwalającym rozważać uzyskanie certyfikatu zgodności z normą IATF 16949 powinien być wewnętrzny audyt systemu zarządzania jakością sprawdzający jego aktualną zgodność z ww. normą i określający zakres zmian, jakie należy wprowadzić w celu uzyskania certyfikatu. Mając pewność, że zadanie jest wykonalne i opłacalne, firmy mogą przystąpić do samodzielnego wdrażania zmian lub skonsultowania się z firmą certyfikującą prowadzącą audyty i chętną przeprowadzić własny, niezależny audyt wstępny przed poddaniem się firmy audytowi certyfikacyjnemu.

IATF 16949

Wdrożenie zmian w obrębie systemu zarządzania jakością jest najczęściej najtrudniejszym i najbardziej pracochłonnym etapem wymagającym zmiany niektórych działań i przyzwyczajenia do nich swoich pracowników. Certyfikat IATF 16949 przyznawany jest tylko wtedy, gdy firma jest w stanie spełnić jego wymogi i utrzymać działania na wysokim poziomie zgodnym ze standardem. IATF 16949 dotyczy każdego przedsiębiorcy z łańcucha produkcyjnego i dostaw produktów motoryzacyjnych, a jej wymagania mają charakter ogólny i skupiają się głównie na zarządzaniu ryzykiem, a nie wdrażaniu konkretnych zmian w obrębie samej produkcji.

Dlaczego warto certyfikować do IATF 16949?

Z uwagi na brak takiego obowiązku, wiele firm w branży motoryzacyjnej rezygnuje z uzyskania certyfikatu IATF 16949 ze względu na koszty certyfikacji oraz przeciągający się w czasie proces wdrożenia nowego standardu zarządzania jakością zgodnego z wymogami normy. W praktyce jednak decyzja o zastosowaniu wymogów normy może być dla firmy bardzo korzystna, a inwestycja w certyfikat może zaowocować lepszymi umowami międzynarodowymi przynoszącymi wymierne zyski.

Certyfikat IATF 16949 to formalne potwierdzenie zgodności działań firmy i oferowanej przez nią jakości z wymogami normy międzynarodowej. Na wyróżnienie takie zwrócą uwagę kontrahenci na wszystkich etapach łańcucha dostaw, ale i konsumenci mający coraz większą świadomość istnienia standardów i ich znaczenia dla branży.

Certyfikat podkreśla wysoką jakość produktu i zgodność z oczekiwaniami klientów, wpływając pozytywnie na wizerunek firmy na tle konkurencji, a co za tym idzie, dając jej większe szanse sukcesu na wyjątkowo konkurencyjnym rynku motoryzacyjnym.

Przejście procesu certyfikacji IATF 16949 może mieć dla firmy korzyści wizerunkowe, ale często niedostrzeganą zaletą wdrożenia wysokich standardów są również korzyści organizacyjne. Systemowe podejście do zarządzania jakością gwarantuje szybsze eliminowanie zagrożeń i ryzyka, redukując straty powstające przez niedopatrzenia i nierównomierną jakość produkcji. Certyfikat powinien być motywacją dla pracowników i zarządu do ciągłego doskonalenia produkcji.