Karta kierowcy – jak wyrobić, gdzie złożyć wniosek i ile kosztuje?

Karta kierowcy to dokument potrzebny każdemu kierowcy, który chce prowadzić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. Karta kierowcy jest imiennym dokumentem, na którym zapisane są wszelkie dane osobowe kierowcy, a podczas jazdy zapisywane na niej są także informacje odnośnie pojazdu, dziennego czasu pracy kierowcy, wykryte usterki, przerwy w zasilaniu, czy też informacje o włożeniu karty do tachografu podczas jazdy.

Jest to więc pewnego rodzaju nośnik, zapisujący wszystko to codzie je się podczas pracy z pojazdem oraz ile czasu dany kierowca pracuje w ciągu doby. Pozwala to w dużo łatwiejszy i skuteczniejszy sposób prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców, a także kontrolować ton czy stosują się oni do przepisów odnośnie np. czasu pracy.

Kto potrzebuje karty kierowcy?

Karta kierowcy to dokument, który jest niezbędny dla każdego kierowcy, który zamierza prowadzić samochód wyposażony w tachograf cyfrowy. Obowiązek taki narzuca Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) Nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Mogą to być pojazdy przeznaczone do przewozu towarów, których masa przekracza 3,5 tony, lub też pojazdy służące do przewozu ludzi w liczbie większej niż 9, licząc razem z kierowcą. Złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy mogą wiec osoby, które potrzebują tego dokumentu do pracy, zbliża się termin upływu ważności karty kierowcy, którą już posiadają, utracili kartę lub została im skradziona, karata została uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca zmienił dane osobowe lub adres zamieszkania, kierowca zmienił kraj zamieszkania.

Jak wyrobić kartę kierowcy?

W Polsce wydawaniem karty kierowcy zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie. W celu uzyskania karty kierowcy, trzeba złożyć odpowiedni wniosek w formie pisemnej i wysłać go pocztą, lub też skorzystać z profilu zaufanego, lub podpisu elektronicznego i wykonać ten proces online. Do wniosku należy dołączyć kopie ważnego prawa jazdy, fotografię kierowcy  o rozmiarach 3,5 cm na 4,5 cm i kopię dowodu osobistego.

Ile kosztuje wyrobienie karty kierowcy?

Wyrobienie karty kierowcy kosztuje obecnie 172,20 zł. Aby wniosek o wydanie karty kierowcy został rozpatrzony pozytywnie, należy uiścić tę opłatę przed złożeniem wniosku i dołączyć do niego dowód uiszczenia tej opłaty. Dzięki temu wniosek będzie kompletny i będzie mógł trafić do dalszej oceny.

Jaki jest czas oczekiwania na wydanie karty kierowcy?

Karta kierowcy zazwyczaj wydawana jest w ciągu 30 dni roboczych od momentu złożenia wniosku. Warto pamiętać o tym, że czas ten może się wydłużyć, w sytuacji, gdy zapomnimy dołączyć do wniosku niezbędne załączniki lub gdy wniosek zostanie nieprawidłowo wypełniony. W takiej sytuacji może on zostać wycofany i konieczna będzie korekta, która sprawi, że cały proces się wydłuży. Karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat, a po tym czasie niezbędne jest ponownie złożeni wniosku o wydanie nowej karty kierowcy.

Co grozi za jazdę bez ważnej karty kierowcy?

Jazda bez karty kierowcy jest niezgodna z obowiązującymi aktualnie przepisami, a skutkiem tego mogą być poważne konsekwencje finansowe. Wysokość mandatu może wynieść:

  • 2000 zł dla kierowcy pojazdu
  • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
  • 5000 zł dla firmy transportowej

Ponadto, jeśli kierowca poruszał się pojazdem bez ważnej karty kierowcy powyżej 15 dni, a jednocześnie warunkiem przekroczenia tego terminu nie będzie zjazd do bazy, to może zostać on ukarany kolejnym mandatem w wysokości 1000 zł. Oprócz tego za każdy dzień pracy bez prawidłowo wykonanego wydruku z tachografu kierowcy grozi grzywna w wysokości 100 zł.

Co zrobić w sytuacji, gdy zgubimy lub zniszczymy kartę kierowcy?

W sytuacji, gdy karta kierowcy zostanie zgubiona, skradziona, uszkodzona lub działa wadliwie, kierowca musi wystąpić o wydanie karty zastępczej w ciągu 7 dni kalendarzowych. Kierowca może kontynuować jazdę bez karty kierowcy maksymalnie przez 15 dni kalendarzowych, o ile będzie posiadał przy sobie potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na policji, potwierdzenie zgubienia lub uszkodzenia karty, lub też kopię złożenia wniosku o wydanie duplikatu.