Jak przygotować się do kontroli ITD?

Kontrolowanie tego czy kierowcy oraz firmy transportowe przestrzegają wszelkich obowiązujących przepisów i zasad, jest bardzo ważną sprawą, która ma spory wpływ na bezpieczeństwo na drogach oraz uczciwą konkurencję w tej branży.

Z tego względu, powstała Inspekcja Transportu Drogowego, która dzięki swoim uprawnieniom może kontrolować zarówno kierowców na drogach, jak i sprawdzać to, w jaki sposób działają poszczególne firmy transportowe, aby wykryć wszelkie ewentualne nieścisłości i przekłamania w działalności tych przedsiębiorstw. Kontrola ITD jest więc wydarzeniem, do którego warto się odpowiednio przygotować po to, aby wypaść odpowiednio dobrze i nie narazić się na niepotrzebne konsekwencje.

Czym jest Inspekcja Transportu Drogowego?

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) to instytucja, która została powołana 6 września 2001 roku. Powstała ona po to, aby zapewnić uczciwą konkurencję w branży transportowej, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także w pewnym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska. Ponadto utworzenie takiej instytucji było również jednym z wymogów wejścia do Unii Europejskiej i stało się pewnego rodzaju gwarancją wiarygodności Polski na arenie międzynarodowej.

Jaka jest rola Inspekcji Transportu Drogowego?

Główną rolą Inspekcji Transportu Drogowego jest egzekwowanie prawa w branży transportowej. Odnosi się to do zachowań kierowców na drogach, ich stosowania się do ogólnie przyjętych przepisów i zasad pracy na stanowisku kierowcy, przestrzegania prawa przez przedsiębiorców prowadzących firmy transportowe, przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, a także do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. ITD może więc kontrolować kierowców w trakcie ich pracy, wystawiać mandaty, jeśli nie stosują się oni do ogólnie przyjętych przepisów, ale także kontrolować i karać firmy, które nie działają w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Ponadto warto pamiętać również o tym, że ITD, może również kontrolować i wystawiać mandaty kierowcom samochodów osobowych. jednak nie jest to ich głównym zadaniem.

Jak przygotować się do kontroli ITD?

Kontrola ITD to dla wielu przedsiębiorców działających w branży transportowej dość stresująca sytuacja. Aby mieć pewność, że cała kontrola przebiegnie pomyślnie, warto odpowiednio do niej się przygotować. Inspekcja Transportu Drogowego informuje zawsze pisemnie przedsiębiorcę o kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem. W dostarczonym do przedsiębiorstwa piśmie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące tego, z jakiego artykułu ustawy o transporcie drogowym wszczynana jest kontrola oraz jakiego okresu będzie ona dotyczyła, najczęściej jest to okres jednego roku. Zawiadomienie to zawiera również dane kontaktowe do inspektora, który będzie przeprowadzał daną kontrolę. Warto skontaktować się z nim, aby ustalić dokładnie jakie dokumenty należy przygotować do kontroli i czego będzie ona dotyczyła.

Co obejmuje kontrola ITD?

Kontrola ITD obejmuje zazwyczaj wykresówki i tarcze tachografów, odczyty z kart kierowców, harmonogramy przewozu osób lub towarów, zezwolenia na wykonywanie zawodu, certyfikaty kompetencji zawodowych, wykaz samochodów, ubezpieczenia pojazdów, wykaz kierowców wykonujących przewozy, umowy o pracę, badania lekarskie kierowców, orzeczenia psychologiczne, zaświadczenia ukończenia kursów, zaświadczenia o niekaralności i wiele innych. Kontrola może trwać od 12 do nawet 48 dni. Jeśli inspektor wykryje jakieś błędy i niedociągnięcia, mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę kary finansowe. Kary mogą mieć łączną wartość do 15 000 zł w przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 10 kierowców, do 30 000 zł w przypadku firm zatrudniających powyżej 250 kierowców oraz do 40 000 zł dla podmiotów wykonujących inne czynności związane z przewozem drogowym.

Gdzie szukać pomocy podczas kontroli ITD?

Kontrola firmy to zazwyczaj dość stresująca sytuacja, dlatego warto skorzystać z usług zewnętrznych firm, które oferują pomoc w ITD podczas kontroli i nie tylko. Dzięki temu, pracownicy firmy oraz jej właściciel dowiedzą się, jak mają się przygotować na taką kontrolę, czego mogą się spodziewać, a dodatkowo, tego typu firma może również pomagać podczas samej kontroli firmy i pilnować, aby przebiegała ona w odpowiedni sposób. Pomoc specjalistów w tej sytuacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ znacząco pomaga to firmie oraz sprawia, że przedsiębiorca nie musi się o nic martwić.