W jakim języku należy zapewnić cudzoziemcom szkolenie bhp?

Według danych MRPiPS tylko w 2017 roku niemal 7 tys. Nepalczyków otrzymało pozwolenie na pracę w naszym kraju. Niskie bezrobocie oraz brak rąk do pracy skłaniają polskie firmy do szukania wsparcia wśród zagranicznych pracowników. Tym samym rosną wyzwania dla firm, przykładowo te związane z polityką informacyjną i zapewnieniem bezpieczeństwa w pracy osobom nie posługującym się językiem polskim.

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują znaczną dynamikę wzrostu zezwoleń na pracę wydanych przez nasze urzędy cudzoziemcom. Jak większośc się domyśla, największą grupę stanowią Ukraińcy, którzy w 2017 r. otrzymali więcej niż 192 tys. takich zezwoleń. Według danych „Barometru imigracji zarobkowej” wykonanego na zlecenie Personal Service, niemal 40 proc. dużych polskich firm zatrudnia aktualnie pracowników z Ukrainy. Mimo napływu sporej liczby osób z nieodległych nam kulturowo krajów byłego ZSRR, polskie firmy nadal zmagają się z brakiem pracowników.

Pracownicy z Azji a BHP

Zaraz po Ukraińcach i Białorusinach trzecią największą grupą pracujących w Polsce są właśnie Nepalczycy. W 2017 r. wydano im więcej niż 7 tys. zezwoleń na pracę, a ich liczba w porównaniu z 2016 rokiem wzrosła niemal 6-krotnie. Pracodawcom najbardziej przeszkadzają procedury administracyjne, dlatego apelują do polskich władz o dalsze uproszczenia procedur zatrudnienia pracowników z takich krajów jak Indie, Nepal, Filipiny oraz Bangladesz.

Szkolenia BHP to ważny element poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy

Niskie bezrobocie w połączeniu z brakiem chęci Polaków do wykonywania określonych prac sprawia, że firmom zdecydowanie brakuje rąk do pracy. Jest to sytuacja bardzo ciekawa i zupełnie nowa dla polskiego rynku pracy. Po raz pierwszy od urynkowienia polskiej gospodarki w 1989 również sami pracodawcy lobbują za uproszczeniem procedur zatrudniania dla obcokrajowców. Mimo przepisów ułatwiających zatrudnienie osobom z zagranicy, które weszły w życie w styczniu tego roku, 37 proc. przedsiębiorstw badanych w 1Q 2018 r. w „Barometrze imigracji zarobkowej” zapewnia, że największą barierą dla zatrudnienia osób z Ukrainy są kwestie biurokratyczne. Kiedy już dojdzie do zatrudnienia pracownika z zagranicy pozostaje nam szereg irytujących procedur, chociażby powiązanych z bhp, które należy przemyśleć, a następnie dostosować do obecnej sytuacji.

Przepisy tego nie regulują

Na pracodawcy spoczywa szczególna odpowiedzialność za bezpieczeństwo jego pracownika. Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p. firma musi zapewnić odpowiednie przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy tuż przed dopuszczeniem go do pracy. W § 1 z kolei jest mowa o wymaganych umiejętnościach oraz przepisach, zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, bez których znajomości pracownik nie może wykonywać jakichkolwiek obowiązków. Przepisy zatem nie precyzują dokładnie języka, w jakim musi być przeprowadzone szkolenie, natomiast wyraźnie wskazują, że pracownik ma zasady bhp znać.

Firmy radzą sobie z tymi zapisami na wieloraki sposób. W przypadku pracowników na przykład z Ukrainy czy też Białorusi, dość często szkolenie może być robione w języku polskim, ponieważ jest on dla nich często zrozumiały. Czasem jedynie materiały szkoleniowe przekazywane są w języku ukraińskim. Szczególnym wyzwaniem jest przeszkolenie osób na stanowiskach związanych ze dużym ryzykiem, takich jak przykładowo pracownicy magazynu, kiedy pracodawca zatrudnia osobę, która nie mówi w języku polskim.

W takich przypadkach przygotowywane są materiały w języku ojczystym pracownika, lub – jeśli znają angielski na odpowiednim poziomie – to po angielsku. W przypadku stanowisk managerskich i biurowych, gdzie współpraca z dostawcami czy też innymi spółkami z grupy wymaga znajomości języka angielskiego i jest to standardem, a ryzyka na stanowisku pracy są o wiele niższe, jest to zdecydowanie łatwiejsze zadanie. Jednak w przypadku pracowników magazynów konieczne może być wynajęcie wyspecjalizowanego tłumacza, bądź zapewnienie przez agencję pracy tymczasowej odpowiedniego koordynatora, który zna język ojczysty tych pracowników.


Istotną rzeczą w przypadku BHP jest używanie środków ochrony osobistej. Ich kupno polecamy w sklepie Wave Concept <<<