Każdy może założyć prywatne przedszkole

Od kilku lat nasze polskie przepisy umożliwiają osobom prywatnym zakładanie przedszkoli, punktów przedszkolnych. Miejsce, w którym ma znajdować się prywatne przedszkole musi spełnić wszystkie wymogi przewidziane przepisami. Są to bardzo rygorystyczne warunki. Dotyczą one zarówno umiejscowienia, przepisów przeciwpożarowych, po ilość toalet i wyposażenie łazienek. Również zatrudniony personel musi spełniać wszystkie warunki, do jakich obligują przepisy. Pracownicy muszą posiadać orzeczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania swoich obowiązków, posiadać książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Nauka przez zabawę

Dyrektor i zatrudnieni nauczyciele muszą spełniać warunki Ministra Edukacji. Przedszkole jest bardzo ważnym miejscem dla dziecka. Zastępuje maluszkowi na wiele godzin dziennie jego dom. Idąc do przedszkola dziecko zostaje po raz pierwszy w życiu oddzielone od jego najbliższych, środowiska, w którym dotychczas przebywało, które znało i czuło się pewnie i bezpiecznie. Dlatego tak ważna sprawą jest stworzenie w przedszkolu właściwej atmosfery, zatrudnienie personelu, który kocha dzieci, swoją pracę i wykonuje ją z prawdziwą pasją. W przedszkolu dzieci nie tylko bawią się, jedzą posiłki, ale jest to miejsce, które kształtuje jego dalszy rozwój, ma ogromny wpływ na jego przyszłą edukację. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga poświęcenia mu bardzo dużo uwagi, bywa bardzo absorbujące. Przedszkole musi być dla niego przyjazne, wspomagać jego rozwój intelektualny, pomagać w rozumieniu siebie i jego otoczenia, kształtować nawyki higieniczne, przyzwyczajać do utrzymywania porządku, sprzątania po zabawie. Nauczyciele pomagają dzieciom w rozwoju umysłowym poprzez odpowiednie zabawy, pomagają w poznawaniu i zrozumieniu zjawisk atmosferycznych. Uczą nauki czytania i pisania. Bardzo pomocne im są w tym odpowiednie pomoce dydaktyczne. Jakie pomoce dydaktyczne przedszkole będzie miało do dyspozycji zależy wyłącznie od nauczycieli.

przedszkole

Nikt z góry nie narzuca, jakie pomoce dydaktyczne mają być na wyposażeniu placówki przedszkolnej. Kilkuletnie dziecko nie potrafi jeszcze na długo skupić uwagi na jednym zajęciu. Warto zaopatrzyć przedszkole wie różnych pomocy dydaktycznych, dzięki którym mały „odkrywca świata” będzie mógł z zapałem i ochotą rozwijać swoje małe skrzydła. Jedną z wielu interesujących pomocy dydaktycznych są magnetyczne tablice ścienne, które zachęcają dzieci do prostych czynności takich jak przyklejanie obrazków, odczytywanie, zaznaczanie. Warto pokusić się o zakupienie tablicy interaktywnych. Jest to duży ekran dotykowy połączony w projektorem i komputerem. Jej działanie polega na przekazywaniu danych do komputera za pomocą specjalnego pisaka, który nie zostawia na ekranie żadnych śladów. Możemy też użyć dłoni. Oczywiście korzystanie z tablicy interaktywnej wymaga specjalnego oprogramowania. Dzieci bardzo lubią zajęcia, w których używa się tablic interaktywnych. Można ich użyć również do uczenia maluchów języka obcego. Nauczycielom przydadzą się także różnego rodzaju duże, kolorowe plansze, płyty CD, książeczki edukacyjne, artykuły plastyczne. Pozostałe pomoce dydaktyczne można zakupić na prezentowanej stronie.