Bogaty wybór pomocy edukacyjnych

Edukacja, jest to ogół czynności, których celem jest przekazanie wiedzy, kształtowanie określonych cech i umiejętności. Edukacja jest procesem, który zaczyna się bardzo wcześnie, bo już w pierwszych miesiącach życia i trwa przez całe życie. Edukacja małego człowieka polega na poznawaniu otaczającego świata, nauce chodzenia, mówienia. Prowadzona jest głównie przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia dziecka. Później dużo dzieci uczęszcza do przedszkola, ucząc się tam literek, cyferek, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Nowoczesne podejście do edukacji

Jest to głównie edukacja poprzez zabawę. Później już wszystkie dzieci obowiązkowo kontynuują swoją edukację przez sześć lat w szkole podstawowej, następnie przez trzy lata w gimnazjum a potem w szkole średniej, ewentualnie jeszcze później w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Wiedza wyniesiona ze szkoły, zdobyte wykształcenie jest bardzo ważne, decyduje o całym przyszłym życiu każdego człowieka. Nie wszyscy młodzi ludzie jednakowo chętnie się uczą. Dlatego warto dołożyć starań, aby uatrakcyjnić, często niestety nudne, lekcje w szkole. Można to zrobić zaopatrując placówki szkolne w ciekawe pomoce edukacyjne.

platforma_liger

Dzięki pomocom edukacyjnym można interesująco wyposażyć każdą pracownię przedmiotową. Z pomocami edukacyjnymi nawet przedmioty niezbyt lubiane przez uczniów, takie jak na przykład wiedza o społeczeństwie staną się o wiele ciekawsze. Salę do nauki tego ważnego przedmiotu, na którym kształtują się poglądy i postawy uczniów, można wyposażyć w zestawy plansz ściennych, portrety wielkich ludzi, tablice interaktywne, ciekawe filmy tematyczne, godła, mapy administracyjne. Ciekawym pomysłem są duże plansze ścienne przedstawiające polski hymn narodowy. Plansza zawiera tekst, nuty, historię powstania, notę biograficzną twórcy hymnu. W pracowni muzycznej bardzo dobrze sprawdzają się pięciolinie w postaci nakładek tablicowych. Są magnetyczne i zmywalne. Takie nakładki są nowoczesnym rozwiązaniem. Dzięki nim nie ma potrzeby malować za każdym razem pięciolinii na tablicy. Nakładka z pięciolinią przylega do wszelkiego rodzaju tablic szkolnych i flipchartów. Można również po niej pisać pisakami suchościeralnymi. Bardzo przydatne w pracowni muzycznej są również różne płyty z muzyką na CD, filmy DVD, plansze ścienne przedstawiające instrumenty muzyczne, życie i twórczość ludzi ważnych i zasłużonych w świecie muzyki, portrety ludzi muzyki, zestawy instrumentów muzycznych. Z bardziej uniwersalnych pomocy edukacyjnych, które można wykorzystać podczas każdej lekcji, bez względu na nauczany przedmiot należy wymienić: ekrany na trójnogu do użytku z projektorami multimedialnymi, flipcharty magnetyczne, tablice obrotowe na stojaku, po których można pisać kredą. W sklepach stacjonarnych, w sklepach internetowych Liger jest bardzo dużo atrakcyjnych pomocy edukacyjnych. Lekcje z wykorzystaniem interesujących plansz, pomocy naukowych, eksponatów, filmów będą dużo bardziej interesujące, urozmaicone i atrakcyjne i spowodują, że młodzież o wiele chętniej będzie w nich uczestniczyć.