Upadłość konsumencka – wszystko co musisz o niej wiedzieć

konsument

Większość  z nas czasami boryka się z problemami finansowymi. Pożyczki, kredyty czy tak zwane chwilówki weszły do porządku dziennego. Co stanie się w przypadku kiedy nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania z niezależnych od nas przyczyn?

Krokiem, który możemy wykonać jest złożenie wniosku do sądu upadłościowego o wszczęcie postępowania sądowego odnośnie upadłości konsumenckiej. Co należy podkreślić, opłata za wniesienie wniosku wynosi 30 zł. Jako dłużnicy mamy do tego prawo raz na 10 lat, kiedy to spłata należności nie jest przez nas możliwa z przyczyn niezależnych i nadzwyczajnych np. utrata pracy, choroba, wypadek.

Podstawą prawną regulującą upadłość konsumencką jest akt prawa upadłościowego i naprawczego wraz z nowelizacją z 31.12.2014 r., kiedy to wprowadzono łagodniejsze przepisy oraz uproszczono treść  wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po tej nowelizacji znacznie łatwiej można się starać o umorzenie lub redukcję zobowiązań – informuje Przemysław Bochyński, z legnickiej kancelarii prawnej.

Kolejnym etapem jest badanie przeprowadzone przez właściwy sąd rejonowy, które określa czy spełniliśmy warunki ogłoszenia upadłości. Istnieją dwa główne kryteria brane pod uwagę. Są to niezawiniony charakter utraty wypłacalności oraz spełnienie warunków ogłoszenia upadłości. Po tej analizie wniosek może zostać zatwierdzony. W tym momencie zostaje ogłoszona upadłość konsumencka. Drugą opcją jest odrzucenie wniosku i zakończenie postępowania.

Jeśli nasz wniosek został zaakceptowany przystępujemy do wykonania Planu Spłaty Wierzycieli. W tym wypadku chroni nas prawo, które reguluje rzeczy i prawa, które nie mogą być zajęte. Wszelkie niepewności możemy rozwiać przeglądając katalog określony w V rozdziale Kodeksu postępowania cywilnego.

Przepisy zapewniają nam utrzymanie egzystencjonalnych podstaw funkcjonowania – dodaje Bochyński

Zarówno nam jako dłużnikom, jak i naszej rodzinie. Przedmiotami, które mogą podlegać zajęciu są jedynie te, które posiadają faktyczną wartość rynkową oraz są możliwe do zbycia przy zachowaniu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.  Majątek ten wskazujemy we wniosku i są to głównie wartościowe przedmioty m.in. nieruchomości, działki rekreacyjne, samochody, jachty oraz bardziej wartościowy sprzęt elektroniczny.

Rzeczy te zostają zlicytowane, zaś pieniądze uzyskane w ten sposób przeznaczone są na spłatę naszych długów. W przypadku kiedy licytowany jest dom czy mieszkanie na uregulowanie należności zostaje przekazana jedynie część kwoty, druga należy się dłużnikowi. Te środki finansowe muszą  być przeznaczone na wynajem mieszkania dla rodziny dłużnika na okres 2 lat.

Istnieje niestety możliwość, iż suma otrzymana ze sprzedaży mieszkania nie wystarcza do spłacenia wszystkich długów. Wtedy to sąd ustala dodatkowy plan spłat. Jest on uzależniony od naszych możliwości finansowych, które muszą również wystarczyć do funkcjonowania naszej rodziny. Dlatego wysokości miesięcznych spłat wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Plan spłat jest rozpisany na maksymalnie 5 lat z możliwością jego przedłużenia o kolejne 3 lata. Jeśli tylko należycie będziemy wykonywać obowiązki wynikające z tego planu reszta zobowiązań niespłaconych w toku postępowania zostanie umorzona. W tym momencie kończy się etap zadłużenia.

ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Mądry plan spłaty zaległych długów gwarantowany jest przez polskie prawo.

Podsumowując, w momencie potknięcia jako dłużnicy nie musimy widzieć przed sobą jedynie czarnej drogi. Istniejące prawo chroni nas na tyle, że podczas spłacania długów możemy normalnie funkcjonować w społeczeństwie razem z naszymi najbliższymi. Upadłość konsumencka niesie ze sobą wiele korzyści i zalet. Najważniejszą jest to, że po umorzeniu niespłaconych zobowiązań jesteśmy wykreśleni z rejestru dłużników niewypłacalnych i zaczęcie życia bez obowiązani stoi przed nami otworem.