Kiedy skorzystać z usług Radcy Prawnego?

radca prawny usługi

Radca prawny to nic innego jak osoba, której zadaniem jest udzielenie fachowej pomocy prawnej. Nie należy mylić jej z adwokatem, który zajmuje się już obroną klienta w sprawach postępowania karnego. Kiedy więc należy zgłosić się do Radcy Prawnego?
Radcą może być każdy prawnik, który za odpowiednim wynagrodzeniem, będzie reprezentował klienta przed placówkami sądowymi i wszelkimi urzędami. Sporządza on również pisma procesowe, przedstawia wzory umów, dokumentów i akt. Radca Prawny ułatwia więc proces powstępowania karnego, umożliwia szybszy i sprawniejszy obieg wymaganych dokumentów i przede wszystkim służy wiedzą, której wiele osób nie posiada. W przypadku toczącego się postępowania sądowego możemy poczuć się naprawdę zagubieni, a przecież wiadomo, że nie ma wtedy miejsca na pomyłki i nadmiar stresu. Dodatkowo czas często jest wyznacznikiem powodzenia rozpraw, dostarczenie wszystkich akt w odpowiednim momencie i do odpowiedniej placówki bywa niezwykle istotne, dlatego pomoc Radcy Prawnego może okazać się konieczna.

Radca Prawny może uczestniczyć we wszystkich sprawach gospodarczych, czyli między przedsiębiorcami prowadzącymi własne działalności gospodarcze. Tego typu sprawy są też najczęstszymi, w których pomoc Radcy Prawnego jest niezastąpiona. Ponadto, od 2007 roku może zajmować się także szeroko pojętymi sprawami rodzinnymi, czyli np. procesami rozwodowymi. Innymi możliwościami Radcy jest pomoc w związana z prawem cywilnym oraz administracyjnym, z którymi jeżeli będziemy mieli problem, także może udać się do specjalisty.

źródło: http://kancelaria-prawnicy.pl/

Podsumowując, Radca Prawny profesjonalnie zajmuje się rozwiązywaniem różnych problemów z wymienionych powyżej zakresów prawa. Jego pomoc bywa nieoceniona, szczególnie jeżeli chodzi o znajomość prawa, ponieważ klient często nie jest świadomy jakie prawa mu przysługują, czego może żądać, o co może się ubiegać i czego węgle Kodeksu Prawnego może się śmiało dopominać. Jeżeli toczy się proces sądowy, to nieznajomość swoich możliwości bywa powodem przeradca prawny usługigranej w nierównej walce, dlatego Radca Prawny to naprawdę dobra inwestycja, szczególnie że często postępowanie na własną rękę bywa kosztowniejsze od samych usług Radcy. O pomoc specjalisty należy więc zgłosić się z każdym napotkanym problemem na drodze sądowej, czasem nawet same konsultacje są wystarczające. Decydując się na usługi Radcy Prawnego należy pamiętać, by przygotować dla niego odpowiednie upoważnienie, aby swobodnie mógł reprezentować klienta w Sądzie Najwyższym, sądzie administracyjnym, sądem cywilnym, przed organami władzy publicznej, urzędami oraz samorządem terytorialnym, jeżeli będzie taka potrzeba.