Kiedy alimenty się przedawniają ?

adwokat alimenty toruń

Niezależnie od tego, czy alimenty przysługują nam, czy to my mamy je płacić, to bardzo ważną kwestią będzie dla nas przedawnienie długu alimentacyjnego. Możemy się zastanawiać czy polskie prawo w ogóle przewiduje takie sytuacje, a jeżeli tak, to czy dotyczą one nas?

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie to termin prawny związany z upływem czasu. Chodzi o to, by nie można było w dowolnym momencie przypomnieć sobie, że chcemy dochodzić swoich roszczeń. Po upływie określonego czasu, nawet jeżeli roszczenia by nam przysługiwały, to nie możemy się o nie ubiegać. Okres przedawnienia zaczynamy liczyć od momentu, kiedy możliwe jest dochodzenie spełnienia roszczenia. Po jego upływie dłużnik może zgodnie z prawem uchylić się od zapłaty.

Powinniśmy pamiętać, że przedawnienie nie powoduje, że roszczenie znika i możemy dochodzić swoich praw z pomocą adwokata. Jednak nasz dłużnik nie będzie miał obowiązku zadośćuczynić.

Warto też wiedzieć, że przedawnienia sądy nie badają z urzędu tylko na zarzut. Więc jeżeli chcemy udowodnić, że czyjeś roszczenia są przedawnione to musimy na to wskazać.

Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych a przedawnienie prawa do roszczeń alimentacyjnych

Powinniśmy wiedzieć, że przedawnienie roszczeń alimentacyjnych, a przedawnienie prawa do roszczeń alimentacyjnych to dwie różne kwestie z punktu widzenia prawa.

Według art. 137 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu po trzech latach. Oznacza to, że możemy dochodzić naszych roszczeń za poszczególne raty alimentacyjne jeszcze przez 3 lata od upływu danego miesiąca.

Jednocześnie według tych samych przepisów prawo do alimentów mija w momencie, gdy dziecko uzyskuje samodzielność.

Przepisy z § 1  KRO zostały uzupełnione przez regulacje z § 2, który został dodany po nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 roku. Według tego prawa sąd bierze pod uwagę niezaspokojone potrzeby uprawnionego do pobierania alimentów z czasów sprzed wniesienia powództwa i zasądza odpowiednią sumę pieniężną. Oznacza to, że dochodzenie niespłaconych rat alimentacyjnych sprzed postępowania sądowego jest ograniczone do wysokości niezaspokojonych potrzeb uprawnionego, o których decyduje sędzia.

Według Kodeksu cywilnego przedawnienie nie biegnie dopóki dziecko jest niepełnoletnie przez okres trwania władzy rodzicielskiej. Obejmuje to też sytuacje, gdy władza rodzicielska jest ograniczona przez sąd. Oznacza to, że alimenty ulegną przedawnieniu w ciągu 3 lat, ale okres przedawnienia liczy się od dnia, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Osiemnastolatek może próbować wyegzekwować alimenty jeżeli rodzic uchylał się od ich płacenia od kiedy miał on 11 lat, więc za 7 lat wstecz.

Przedawnienie a egzekucja komornicza

Często pojawiają się pytania jak przedawnienie ma się do egzekucji komorniczej. Niektórzy sądzą, że jeżeli komornik nie może nic ściągnąć przez 3 lata to potem dług ulegnie przedawnieniu i ich problemy się rozwiążą – to tak jednak nie działa. Według Kodeksu cywilnego w trakcie postępowania egzekucyjnego przedawnienie nie biegnie.

toruń adwokat alimenty

Kto może pomóc w walce o alimenty?

Jeżeli chcemy uzyskać alimenty to najlepiej zgłosić się do doświadczonej kancelarii adwokackiej, np. w Rzeszowie, która ma doświadczenie w obsłudze takich spraw. Może nam pomóc określić wysokość, wnieść pozew o przyznanie świadczenia, jego podwyższenie lub obniżenie. Pomaga też w egzekucji sądowej należnych i niezapłaconych świadczeń.