ISO 27001, czyli bezpieczeństwo w Twojej firmie

symboliczny wykres

ISO 27001 jest to norma międzynarodowa, która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oficjalnie funkcjonuje ona od 14 października 2005 roku na podstawie brytyjskiego standardu BS 7799-2 wytyczonego przez BSI. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z możliwości wyrobienia certyfikatu potwierdzającego wdrożenie norm ISO 27001. Ogromną zaletą certyfikacji ISO/IEC 27001 jest to, ze pokazuje ona klientom, że organizacja zdefiniowała oraz wdrożyła procesy bezpieczeństwa informacji. Warto pamiętać, że ISO 27001  jest jedynym kontrolowanym  standardem na arenie międzynarodowej, który określa wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji czyli ISMS. ISMS można zdefiniować jako zbiór zasad, procedur oraz systemów zarządzających ryzykiem informacyjnym, których przykładem mogą być wycieki danych, cyberataki czy kradzieże danych. Wdrożenie systemu ISMS na drodze certyfikacji ISO 27001 sprawia, że znacznie łatwiej jest zdobyć nowych klientów dzięki budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Możliwe jest odnotowanie wielu innych dodatnich aspektów, co sprawia, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na podjęcie kroku jakim jest wdrożenie ISO 27001. Kiedy warto ubiegać się o zdobycie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie wymagań zawartych w normie?

Dlaczego bezpieczeństwo informacji jest tak ważne?

Prowadząc własną działalność bardzo często zdarzają się sytuacje, w których odczuwane są skutki niewłaściwej lub niewystarczającej ochrony informacji. Efektem tego zjawiska mogą być pojawiające się problemy z nowo uruchamianymi usługami, pojawia się produkcja na wyrost, albo brak wyrobów w magazynie. Odnotowywany jest spadek zainteresowania klientów lub ich odchodzenie do konkurencji. Mimo, że zjawiska te mogą wydawać się niezwiązane z ochroną informacji, ze względu na ich złożoność niewłaściwe zachowanie bezpieczeństwa może odbić się również na tego typu aspektach. Warto zadać sobie pytanie czym jest informacja? Informacja to przetworzone dane, dzięki którym możliwe jest wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji biznesowych. Ma ona zasadnicze znaczenie dla organizacji, przedsiębiorstw,  w związku z tym musi być ona odpowiednio zabezpieczona. Informacja może mieć różnorodną formę, która w mniejszym lub większym stopniu wpływa na jej bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo informacji to ochrona informacji przed zagrożeniami, które mogłyby wpłynąć negatywnie na działanie oraz ciągłość całego biznesu.  Bezpieczeństwo informacji może być realizowane poprzez wdrażanie odpowiednich systemów zabezpieczeń np. ISO 27001.  Aby móc uznać daną informację za bezpieczną konieczne muszą zostać spełnione trzy zasady: poufności, integralności oraz dostępności. Pierwsza zasada poufności zapewnia, ze tylko osoby uprawnione mają dostęp do danych informacji. Druga zasada gwarantuje dokładność oraz kompletność informacji, a także właściwy sposób ich przetwarzania. Zasada dostępności zapewnia upoważnionym użytkownikom dostęp do informacji  zgodnie z określonymi potrzebami.

folder na dokumenty

Jakie są cele ISO 27001?

Główne cele ISO 27001 zostały określone przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny. Zaliczają się do nich postępowania mające na celu ustanawianie, wdrażanie, eksploatację, monitorowanie oraz przegląd i utrzymywanie  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ ISMS). Celem utworzenia normy jest również lepszego dokonywania oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji przez konkretne strony wewnętrzne i zewnętrzne. Właśnie dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z możliwości certyfikacji.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie ISO 27001?

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie ISO 27001 zminimalizowały niemal do zera ryzyko związane z zaistnieniem zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo. Firmy te posiadają również odpowiednie przeszkolenia oraz schematy postępowania w sytuacjach gdy ewentualnie pojawiłby się problem z bezpieczeństwem informacji. Dzięki ISO 27001 pracownicy doskonale wiedzą jak zminimalizować negatywne efekty oraz efektywnie odpowiedzieć na dany incydent. Przedsiębiorstwa bardzo często odnotowują lepsze wyniki an skutek wzrostu świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa informacji. Ponadto certyfikat w pozytywny sposób wpływa na sam wizerunek firmy sprawiając, ze staje się ona znacznie bardziej atrakcyjna dla klientów. Obecni jak i potencjalni klienci są w stanie w większym stopniu zaufać marce mając pewność, że zapewnia ona najlepsze z możliwych warunki. Posiadanie certyfikatu może również wpłynąć na graniczenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Kompleksowy wpływ wszystkich pozytywnych aspektów przekłada się na wzrost konkurencyjności danej firmy na rynku, na którym działa.