Czym jest prawo karne

adwokat prawo karne Wrocław

Prawo karne jest to zbiór zasad, terminów i pojęć, które mają na celu odpowiednie określania osób podejrzanych, pokrzywdzonych i oskarżonych. Prawo karne ma na celu zajmować się wszystkimi sprawami, które dotyczą złamania przepisów i łamania prawa w różny sposób. Dzięki istnieniu zbioru, jakim jest prawo karne, istnieje możliwość ukarania osób winnych różnych przestępstw lub wykroczeń. Warto jednak posiadać podstawową wiedzę na ten temat, by rozumieć niektóre sprawy.

Prawo karne w praktyce

Prawo karne zajmuje się wykroczeniami, przestępstwami oraz nagminnym łamaniem prawa. Dzięki zbiorowi wszelkich zasad dotyczących postępowania w danej sytuacji, sędzia oraz adwokaci mają świadomość, jaki rodzaj kary może nas spotkać. Wato jednak mieć rozeznanie pomiędzy tym, co zaliczane jest do wykroczeń a co do przestępstw. Prawo karne działa sprawiedliwie, dzięki czemu możemy mieć najczęściej pewność, że osoba, która dopuściła się serii przestępstw, zostanie ukarana.

Sprawy karne

Sprawy karne rozróżniamy według paru kryteriów. Pierwszym typem jest stopień szkodliwości, jaki został wyrządzony społeczeństwu. Natomiast drugie kryterium polega na dokonaniu oceny, w jaki sposób działał sprawca. Następnie, sprawę rozpatruje się przede wszystkim pod względem, jaki skutek (i czy w ogóle) wywołało dokonane przestępstwo/wykroczenie. Ponadto, każde przestępstwo jest rozpatrywane pod względem narażenia na niebezpieczeństwo tzw. dobra chronionego prawem. Konieczne jest również podkreślenie w jakiej wierze działał oskarżony i w jaki sposób dokonał przestępstwa – w sposób umyślny czy nieumyślny.

adwokat prawo karne Wrocław

Specjalistami w tym zakresie są karniści, czyli adwokaci zajmujący się prawem karnym. We Wrocławiu działa kancelaria, w której klienci zyskają pomoc także w sprawach z zakresu prawa karnego.

Liczy się również podmiot przestępstwa – istnieją przestępstwa tzw. powszechne, czyli takie, które może popełnić każdy. Dodatkowo, są również przestępstwa, określane mianem indywidualnych (dzielą się jeszcze na właściwe i niewłaściwe). W przypadku rozeznawania przestępstwa, bierze się również pod uwagę to, czy zbrodnie zostały dokonane przeciwko ludzkości, czy są to przestępstwa pospolite, dotyczące np. przestępstw skarbowych. Ostatnim kryterium jest sposób ścigania osoby podejrzanej – publiczny lub prywatny.

Uczestnicy rozpraw i ich strony

Uczestnikami rozpraw sądowych są oczywiście sędzia, obrońca, oskarżyciel, ewentualnie pokrzywdzony oraz świadkowie zdarzenia. Jest to podstawowy skład najważniejszych uczestników rozprawy sądowej. Jeżeli chodzi o strony – warto wiedzieć, że sędzia musi mieć charakter nieskazitelny. Znaczy to, że nie może on posiadać żadnych uprzedzeń do konkretnej grupy ludzi, w tym i do osoby oskarżonej. Wszystkie pozostałe osoby obecne w sądzie mogą już być stronnicze. Adwokat i osoba oskarżona, ewentualnie świadek, będą po stronie osoby oskarżonej, natomiast reszta – pokrzywdzony, oskarżyciel i inni świadkowie mogą przedstawiać całkiem inną wersję wydarzeń. Każdy aktywny uczestnik rozprawy sądowej ma prawo do przedstawienia swojej wersji wydarzeń. Najczęściej będzie się ona pokrywać z jedną lub drugą wersją. Najczęściej, podczas rozpraw dotyczących poważnych przestępstw, można również zobaczyć ławę przysięgłych.