System zarządzania środowiskowego – jak go wdrożyć?

ochrona środowiska

Jednym z najważniejszych celów funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa jest zwiększanie swoich dochodów. Można to robić na różne sposoby – do jednych z nich należy między innymi zadbanie o zdobycie przewagi nad konkurencją. Odpowiednia reputacja, a także odpowiednie certyfikaty i kwalifikacje do oferowanych usług, które przyciągają nowych klientów oraz inwestorów. 

Do działań mających na celu poprawę wizerunku przedsiębiorstwa można zatem zaliczyć praktyki o odpowiedzialności społecznej oraz środowiskowej. Współcześnie kwestie środowiska naturalnego są poruszane w niemal każdej branży. Nieustanny rozwój geopolityczny niejako wymusza na właścicielach firm sięgnięcie po nowoczesne technologie, dzięki którym ich przedsiębiorstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

System zarządzania środowiskowego w praktyce

System zarządzania środowiskowego, który jest zgodny z najnowszym standardem ISO 14001:2015 to nic innego jak struktura organizacyjna, opierająca się na planowaniu oraz opracowaniu kwestionariusza odpowiedzialności za środowisko naturalne danego przedsiębiorstwa. W dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego powinny zatem znaleźć się procedury określające wszelkiego rodzaju procesy i środki, które umożliwią realizację polityki środowiskowej i zmniejszenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne.

System zarządzania środowiskowego to zatem deklaracja przedsiębiorstwa do tego, że podejmowane działania organizacji nie będą miały wpływu na zanieczyszczenie środowiska. Jednocześnie cały ten proces będzie odbywał się w poszanowaniu dla środowiska.

Międzynarodowy standard ISO 14001 to narzędzie, dzięki któremu organizacje mają możliwość kontrolowania swojego wpływu na środowisko. Współcześnie jest to także ogromny atut, dzięki któremu przedsiębiorcy mają otwartą ścieżkę pozwalającą im na nawiązanie opłacalnej współpracy z firmami z Europy oraz innych części świata. Wynika to przede wszystkim z tego, że standard ISO 14001 reguluje nie tylko zasady funkcjonowania organizacji, ale również określa sposoby realizacji transakcji w poszanowaniu dla środowiska.

Dodatkowo nie można zapomnieć, że certyfikacja ISO 14001 będąca dowodem na to, że system zarządzania środowiskowego w organizacji działa bez zarzutu, jest większa szansa na otrzymanie wysokich dotacji unijnych oraz zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.

Jakie przedsiębiorstwa powinny wdrożyć system zarządzania środowiskiem

Nie ma prawnych ograniczeń do tego, jakie organizacje czy przedsiębiorstwa mogą, a raczej powinny, wdrożyć system zarządzania środowiskiem. Certyfikację standardu ISO 14001 mogą otrzymać każdego typu organizacje – zarówno te prowadzące małe działalności w lokalnej społeczności, jak i firmy uznawane za liderów na rynku międzynarodowych.

Jak wygląda proces wdrażania ISO 14001?

System zarządzania środowiskowego może zatem wdrożyć każda organizacja, która pragnie, aby jej działania były bezpieczne dla natury oraz zgodne z obowiązującą literą prawa. W ramach wdrażania ISO 14001 konieczne będzie określenie otoczenia funkcjonowania organizacji, w tym: kontekstu organizacji.

Warto również wiedzieć, że proces wdrażania ISO 14001 odbywa się jedynie przez jednostkę akredytacyjną,  mająca uprawnienia do przyznawania certyfikatów na podstawie przeprowadzanych audytów. W całym procesie wdrażania ISO 14001 chodzi zatem o dokładną weryfikację dotychczasowych działań organizacji w obszarze zarządzania środowiskiem, a także analizę ryzyka, mającą wpływ na pojawienie się niespodziewanych kwestii.

Na podstawie zebranych danych, sporządzana jest cała procedura dostosowana do charakteru pracy organizacji, wraz z dokumentacją, instrukcjami. Dopiero na koniec wdrażania systemu zarządzania środowiskiem, powinny zostać przeprowadzone szkolenia z zakresu normy ISO 14001 wśród pracowników.

Profesjonalne szkolenia ISO 14001:2015

Każde przedsiębiorstwo, które pragnie wdrożyć system zarządzania środowiskiem, powinno zwrócić się do profesjonalnej jednostki certyfikującej. To oni przeanalizują na jakim etapie jest dana organizacja, a także przeprowadzą audyt sprawdzający. Na podstawie niego pomogą utworzyć odpowiednią dokumentację oraz przeprowadzą niezbędne szkolenia.

pole z wiatrakami

Szkolenia z ISO 14001:2015 przeprowadzone przez profesjonalną jednostkę certyfikującą to szansa na wdrożenie całej procedury na stałe i bez żadnych problemów. Dzięki temu organizacja zyskuje szansę na uzyskanie statusu konkurencyjnej firmy na rynku. Oprócz tego przedsiębiorstwo otrzymuje istotny dowód na to, że jest ono zaangażowane w kontrolowanie swojego wpływu na środowisko naturalne.

Nie można również zapomnieć o tym, że jednostka akredytacyjna jako jedyna ma możliwość wręczenia dokumentu potwierdzającego certyfikację międzynarodowej normy ISO 14001.