Elektroniczne księgi wieczyste

Elektroniczna księga wieczysta

Każda księga wieczysta posiada swój numer i na jego podstawie możemy zapoznać się z jej treścią. Oczywiście, może uczynić to każdy, z tego względu iż księgi wieczyste są jawne. Trzeba powiedzieć o tym, że informacji dotyczącej numeru księgi wieczystej powinien udzielić nam właściciel nieruchomości, bywa iż znajduje się on także w akcie notarialnym potwierdzającym własność domu czy działki.

Natomiast, gdy sprzedający niech chce nam podać lub nie pamięta numeru, możemy też go zdobyć na własną rękę, chociaż czasami jest to zadanie czasochłonne. Z pewnością, najłatwiej jest uzyskać numer księgi wieczystej, gdy jest ona w wersji elektronicznej, ponieważ wtedy wystarczy tylko adres oraz imię i nazwisko właściciela nieruchomości. Niestety, gdy mamy do czynienia z księgą wieczystą w wersji papierowej, formalności będą trwały nieco dłużej. Po pierwsze, będziemy musieli się udać do właściwej komórki geodezyjnej w urzędzie gminy i wypełnić stosowny wniosek o udzielnie informacji na temat numeru księgi wieczystej. Powinniśmy w nim podać swoje dane osobowe, adres, numer telefonu, PESEL, a przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczny będzie NIP. Warto zwrócić uwagę na to, że gdy chcemy odnaleźć numer księgi wieczystej po nazwie firmy lub po nazwie osoby prawnej, będzie niezbędny jej adres oraz REGON.

Warto zwrócić uwagę na to, że odnalezienie numeru księgi wieczystej może być utrudnione z powodu ciągłych zmian w zasadach ich numerowania. Otóż, numer księgi wieczystej w wersji papierowej po jej przeniesieniu do systemu elektronicznego jest tylko jednym z elementów nowego numeru. Należy powiedzieć o tym, iż zaczyna się on od czteroznakowego kodu sądu, po którym następuje dotychczasowy numer księgi i na końcu znajduje się cyfra „kontrolna”.

A, więc biorąc pod uwagę róże zawirowania ze zmianami numerów ksiąg wieczystych, najlepiej jest się udać do działu ewidencji budynków i gruntów, gdzie mamy nieograniczony dostęp do danych. Pamiętamy o tym, iż tego rodzaju ewidencja prowadzona jest na szczeblu powiatowym, w związku z czym musimy się udać do właściwego starostwa. Kiedy mamy już numer księgi wieczystej, możemy poprosić o odpis zupełny lub zwykły, na podstawie którego dowiemy się, kto jest właścicielem nieruchomości i czy nie jest ona obciążona, np. hipoteką.

Sprawdzanie księgi wieczystej

Na początku warto zaznaczyć to, że od niedawna Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwiło nam sprawdzanie ksiąg wieczystych online. Oczywiście, w tym celu wystarczy tylko odwiedzić witrynę internetową ekw.ms.gov.pl lub stronę główną Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl, a co najważniejsze wgląd do księgi wieczystej jest całkowicie darmowy.

Zrozumieć księgę wieczystą

Przede wszystkim, dzięki tej możliwości zainteresowana osoba może sprawdzić czy dana nieruchomość nie jest obciążona np. hipoteką. Na uwagę zasługuje także fakt, że treść księgi wieczystej będzie można przeglądać w sieci wraz z wzmiankami naniesionymi przez sąd. Aby uzyskać interesujące nas dane należy wpisać pełny numer księgi wieczystej. Jednakże musimy mieć na uwadze to, że system zezwala wyłącznie na wgląd do tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych. Jako ciekawostkę możemy podać, iż w roku 2015 w systemie było zarejestrowanych 16 mln ksiąg prowadzonych przez 125 wydziałów na 22,7 mln wszystkich istniejących. Trzeba podkreślić to, iż proces elektronizacji wszystkich dotychczasowych ksiąg wieczystych zakończył się dopiero w 2013 roku.

Warto powiedzieć o tym, iż sprawdzanie ksiąg wieczystych online ma zwiększyć bezpieczeństwo prowadzonych transakcji, a ponadto usprawnić pracę sądów i wszelkie procedury egzekucyjne. Otóż, dzięki danym umieszczonym w Centralnej Bazie Ksiąg Wieczystych nawet w momencie podpisywania umowy będzie możliwy wgląd do księgi wieczystej, co nas może uchronić przed podpisaniem umowy kupna domu, który jest obciążony. Poza tym, dzięki temu systemowi także pracownicy pracujący w wydziałach ksiąg wieczystych będą mogli szybciej rozpatrywać wpływające do nich wnioski. Należy podkreślić to, iż księgi wieczyste mają charakter jawny, w związku z czym każdy ma prawo do ich przeglądania po wskazaniu odpowiedniego numeru księgi.

A, co ciekawe w kolejnych latach Minerstwo Sprawiedliwości planuje też wprowadzenie obsługi elektronicznych wniosków o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie rejestru wpisu do ksiąg wieczystych, wraz z systemem płatności, a także uzyskanie odpisu ksiąg wieczystych drogą elektroniczną.