Wypadek przy pracy – co robić?

Niestety może się zdarzyć tak, że podczas wykonywania pracy przydarzy nam się nieszczęśliwy wypadek. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Jak wygląda postępowanie powypadkowe? Przepisy BHP dosyć w ścisły osób określają co zrobić by maksymalnie zredukować zagrożenie. Na samym początku należy znać definicję wypadku. Wypadek to nagłe zdarzenie, które wywołane zostało przyczyną zewnętrzną, która z kolei spowodowała uraz bądź śmierć. Zdarzenie to musiało nastąpić w związku z pracą. Czy ro podczas wykonywania przez pracownika czynności zwykłych lub podczas wykonywania poleceń przełożonych.

Wypadki przy pracy to codzienność

Wypadek przy pracy nie musi koniecznie wydarzyć się właśnie przy samej pracy. Za wypadek przy pracy uznaje się także wypadek w czasie naszej podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań, które zostały zlecone przez organizacje związkowe działające u pracodawcy. wypadekwpracyZa wypadek przy pracy uważa się także zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, która spowodowała śmierć lub uraz. W ramach wszelkich wypadków przy pracy wyróżniamy śmiertelny wypadek przy pracy, z powodu którego nastąpiła śmierć w okresie, który nie przekracza 6 miesięcy od dnia wypadku. Wyróżniamy także ciężki wypadek przy pracy, podczas którego nastąpiło dosyć ciężkie uszkodzenie naszego ciała. Ciężkie uszkodzenie ciała rozumie się jako utratę wzroku, mowy, słuchu, zdolności rozrodczej czy innych rozstrojów zdrowia. Wyróżniamy także wypadek zbiorowy. Jest to taki, w którym w wypadku ucierpiały minimum dwie osoby. Pracodawca podczas wypadku ma pewne obowiązki. Pierwszym obowiązkiem, który musi spełnić pracodawca jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Nie może on dopuścić do miejsca wypadku osób, które są niepowołane. Nie może także uruchomić bez konieczności maszyn oraz innych urządzeń technicznych, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem. Nie może także dokonywać żadnych zmian na samym miejscu wypadku, aż do wyjaśnienia wszelkich okoliczności. Zgodę na te wszystkie wyżej wymienione czynności może wydać społeczny inspektor pracy. Inaczej sytuacja wygląda podczas wypadku śmiertelnego. W takim wypadku oprócz społecznego inspektora pracy zgodę musi wydać prokurator.

Co robić po wypadku?

Eksperci w tej dziedzinie polecają każdemu z pracowników zaznajomienie się z postępowaniem powypadkowym. Jest to dla nas jako dla pracowników przydatne. A nawet bardzo. Nigdy człowiek nie wie kiedy może mu się takowy wypadek zdarzyć. Oby takie sytuacje nam się nie wydarzyły, jednak pewności takiej mieć nie możemy. Gdy jednak będziemy znać całościową procedurę przy sytuacji powypadkowej oraz obowiązki swojego pracodawcy będzie nam znacznie łatwiej kontrolować zaistniałą sytuację. Warto zajrzeć na stronę http://www.kontrakt.eu/wypadki.html bo tam znajdziemy szczegółową odpowiedź na to pytanie. Powszechnie wiadomo, że czasem bywa tak, że jak sami czegoś nie dopilnujemy możemy mieć pewne zastrzeżenia. Gdy jednak samodzielnie wszystko sprawdzimy będzie nam łatwiej zachować całościową kontrolę i ewentualne zastrzeżenie do pracodawcy czy do zakładu pracy.