Wycena nieruchomości – samodzielnie czy profesjonalnie?

Nie jest tajemnicą, że każdy z nas może wycenić swoją nieruchomość samodzielnie. Jednak do takowej wyceny należy mieć pewną wiedzę na temat samych nieruchomości, obowiązujących standardów czy samej znajomości rynku nieruchomości. Gdy takowej wiedzy nie mamy najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie wyceny nieruchomości profesjonalnemu rzeczoznawcy majątkowemu. Należy także mieć świadomość, że tylko i wyłącznie wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego będzie miała pełną moc prawną. Wszystko jednak zależy od tego po co nam ta wycena. Wycenę mieszkania by je na przykład sprzedać możemy wykonać samodzielnie.

Wyceń nieruchomość dokładnie

Podobna sytuacja ma miejsce w sytuacji kupna lokalu. Mamy jednak w naszym życiu sytuacje, które wiążą się z potrzebą zatrudnienia do wyceny nieruchomości profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego. Wiele ekspertów wychodzi z założenia, że wycena może być wykonana przez nas samych jedynie gdy ma to być orientacja szacunkowa. wycena_nieruchomościJednak gdy potrzebujemy konkretną i szczegółową wycenę nieruchomości warto się skłonić ku rzeczoznawcy majątkowego. Oprócz samodzielnej wyceny jak i wyceny przez rzeczoznawcę jest jeszcze trzecia możliwość. Możliwość ta to wycena nieruchomości z pośrednikiem. Jest ona idealna dla tych wszystkich osób, które nie chcą wyceniać nieruchomości samodzielnie lub dla osób, które potrzebują bardziej precyzyjnej wyceny nieruchomości. Pośrednik bardzo dobrze orientuje się w lokalnych rynkach. Ma także większy dostęp od nas do wszelkich danych znajdujących się w systemach transakcyjnych. Wycenę dokonuje na podstawie dobrze mu znanych metod. Jest po prostu zawodowcem. Zdecydowanie może także skorzystać z metody porównawczej. Jest to najprostszy sposób, który polega na porównywaniu cen wszelkich nieruchomości o podobnej lokalizacji, podobnym stanie technicznym oraz o podobnym standardzie. Oprócz metody porównawczej istnieje także bardzo popularna metoda odtwórcza lub bardziej profesjonalna metoda dochodowa. Metoda dochodowa polega na dokładnej ocenie ewentualnego dochodu z nieruchomości. Na przykład z wynajmu bądź ze sprzedaży. Druga metoda czyli metoda odtwórcza polega na osobnym określeniu wszelkich wartości z poszczególnych składowych części mieszkania. Pod uwagę należy brać koszt ich odtworzenia oczywiście pomniejszony o ich zużycie. Bez względu na użytą metodę przez pośrednika, ma on także obowiązek wziąć pod uwagę aktualną sytuację na rynku. Dzięki temu wycena nieruchomości od pośrednika jest na tak zwanym czasie. Jeśli decydujemy się na skorzystanie z pomocy pośrednika możemy liczyć się z tym, że jego wycena nieruchomości polega na stworzeniu operatu szacunkowego. Operat szacunkowy może być wymagany w bardzo różnych sytuacjach na przykład dla celów bankowych, w spadkach czy dla urzędu skarbowego. Wycena od rzeczoznawcy majątkowego jest niezwykle sformalizowana. Należy pamiętać, że operat szacunkowy to dokument urzędowy i nie każdy może go sporządzić.