Prowadzenie spraw karnych – jak to wygląda?

Prowadzenie spraw karnych

Od zarania dziejów człowiek zastanawiał się na istotą tego co jest dobre, a co złe. Logicznym następstwem tych rozważań był fakt, że za dobre uczynki się wynagradzało, a za złe karało w jakiś sposób. Początkowo szeroko i generalnie pojmowana moralność podpowiadała kryteria jak rozgraniczać to co jest złe i to co jest dobre. Jednakże świat szedł do przodu, rozwijały się kontakty międzyludzkie, zawiązywano coraz większe wspólnoty, gospodarka przeżywała rozkwit, powstawały nowe instytucje. W związku z tym pojawiało się rozwarstwienie społeczne i sprzeczne interesy poszczególnych grup społecznych.

W tym miejscu musiało powstać coś, co rozsądzałoby wszelkie konflikty międzyludzkie oraz między instytucjami. Wówczas powstały pewne nadrzędne zasady, którymi kierowali się ludzie. Pewien zbiór zasad, których trzeba było przestrzegać, a za których naruszenie groziła kara w różnej postaci. Nazwano to później „prawem karnym”, jednakże na początku terminologia taka nie do końca była znana i nie do końca było to nauką. Prowadzenie spraw karnych w dalekiej przeszłości, kiedy dopiero powstawała taka dziedzina, także nieco odbiegało od dzisiejszych standardów.

W starożytności powstawały różne kodeksy regulujące sprawy karne, jednakże nie było wówczas podziału na poszczególne gałęzie prawa czy dziedziny i często wszystko wrzucano do jednego worka. Jednakże odbywały się rozprawy osób posądzonych o kradzież, zabójstwo wyżej postawionej od siebie osoby czy też o zniesławienie. Prawo rzymskie to jedno z najbardziej rozwiniętych i nowoczesnych systemów prawnych, jak na ówczesne czasy, z których wiele mechanizmów stosowanych jest do dziś.

Prowadzenie spraw karnych

W wiekach średnich nastąpił prawdziwy regres jeżeli chodzi o doktrynę prawa karnego oraz przeprowadzanie procesów. Wyraźnie podkreślało się różnice klasowe i osoby o stanie szlacheckim były niemalże nietykalne, natomiast chłopi i klasy niższe często byli skazywani na śmierć za drobne występki, bądź niejednokrotnie byli wrabiani w jakieś przestępstwo aby oczyścić inną, wyżej postawioną osobę. Fabrykowanie dowodów i wymuszanie zeznań były na porządku dziennym, a tortury były dozwolonym środkiem, stosowanym przez przesłuchujących. Średniowiecze to także mroczne czasy procesów o czary i masowe skazywanie niewinnych kobiet.

Kolejne etapy rozwoju prawa karnego to renesans nauki prawnej z czasów starożytnych. Z powodzeniem wykorzystywano i implementowano różne instytucje, dostosowując je do potrzeb nowoczesnego społeczeństwa. Szczególny wkład w doktrynę prawa karnego miała nauka niemiecka i jej wybitni przedstawiciele. Na bazie kodeksów karnych niemieckich karnistów inne kraje tworzyły swoje wersje, czerpiąc garściami ze swoich kolegów po fachu.

Dzisiejsze sprawy karne prowadzone są w bardzo szczegółowo określony sposób, zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Każdy etap takiego postępowania ma ściśle wyznaczone granice i czynności, które trzeba wykonać, w odpowiedniej kolejności. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek samowolce i odstępstwie od przepisów proceduralnych. Sprawy karne Łabentowicz to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują wsparcia w przypadku konfliktu z prawem.