Ochrona materiałów budowlanych w trakcie transportu

Transport materiałów budowlanych to zagadnienie, które powinno interesować nie tylko właścicieli firm transportowych, lecz także osoby, które z takich usług korzystają. Warto wiedzieć, w jaki sposób poszczególne materiały powinny być chronione w trakcie przewozu oraz jaki środek transportu będzie dla nich najbardziej optymalny. Zadbanie o bezpieczeństwo przewożonego ładunku to obowiązek i powinność przedsiębiorcy, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Poniższy tekst może rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki przewozu materiałów budowlanych.

Jak wygląda transport materiałów budowlanych?

Zacznijmy od tego, że materiały budowlane można tak naprawdę podzielić na dwie kategorie: masowe i drobnicowe. Każdy z tych rodzajów wymaga nieco innego podejścia w kontekście ochrony podczas transportu np. na plac budowy. Wpływ na wybór konkretnego zabezpieczenia ma także ilość przewożonego ładunku oraz waga i objętość. Jedne zabezpieczenia stosowane będą do materiałów lekkich o regularnym kształcie, a zupełnie inne do tych masywnych, ciężkich o nieregularnym zarysie.

Pod uwagę należy także wziąć odległość, jaką dały transport ma przebyć. Kilka a kilkadziesiąt kilometrów robią w tym wypadku ogromną różnicę. Na etapie planowania trzeba przeanalizować i uwzględnić warunki drogowe i pogodowe, a także proces załadunku i wyładunku.

Zabezpieczenia stosowane w transporcie

Bezpieczeństwo ładunku z materiałami budowlanymi w dużej mierze zależy od sposobu umocowania ich w pojeździe. Zabezpieczenia w postaci pasów, łańcuchów, ściągaczy, burt czy kłonnic, dostosowane indywidualnie do poszczególnych rodzajów, powinny ściśle i dokładnie przylegać do przestrzeni ładunkowej.

Odpowiednio unieruchomione materiały nie są narażone na przesuwanie się, wysypywanie, wyciekanie czy też obijanie o ściany pojazdu. W przypadku materiałów kruchych, delikatnych zaleca się zamontowanie w przestrzeni ładunkowej dodatkowych ścianek bocznych, które wzmocnią dodatkowo stabilność i utrzymają ładunek w jednym miejscu. Należy zabezpieczyć je w sposób uwzględniający mobilność pojazdu tj. przyspieszanie, nagłe hamowanie czy nawet skręcanie. Wszelkie ostre krawędzie powinny zostać osłonięte, aby nie narażać zarówno ładunku, jak i ścian przestrzeni ładunkowej na zarysowanie lub przedziurawienie.

Wymogi dotyczące ochrony materiałów w trakcie transportu są unormowane prawnie i obowiązują każdego przewoźnika oraz kierowcę. Odpowiednia ochrona przed zniszczeniem czy uszkodzeniem gwarantuje bezpieczne przewiezienie materiałów budowlanych z punktu A do punktu B.

W jaki sposób pakować różne materiały?

Materiały budowlane są najczęściej wielogabarytowe, a co za tym idzie – ciężkie. Odpowiednie ich zapakowanie bywa zatem wyzwaniem, któremu jednak z odpowiednią pomocą nietrudno sprostać.

Materiały powinny w pierwszej kolejności znaleźć się na paletach. Przewożenie na paletach jest aktualnie powszechnie stosowaną praktyką. Paleta nie może być oczywiście przypadkowa, a dopasowana pod konkretny rodzaj materiału. Ułożenie powinno być jak najbardziej stabilne i regularne, aby przeciwdziałać ewentualnym wstrząsom podczas transportu. Od zewnątrz należy dodatkowo zabezpieczyć ładunek folią stretch, która chroni zarówno przed uszkodzeniem, jak i zabrudzeniem przesyłki.

Niektóre materiały wyróżniają się swoją specyfiką oraz sposobem ich pakowania i ochrony w trakcie transportu. Klej czy asfalt zaliczają się do tej kategorii. Do ich bezpiecznego przewozu stosuje się taki przedmiot jak pudełko silikonowe. Chroni przed wilgocią oraz wysoką i niską temperaturą, a także zapewnia stabilizację podczas transportu.

Umieszczając materiały w kartonie, należy zwrócić uwagę na jego grubość. Im więcej warstw, tym bezpieczniejszy pakunek. Na koniec zaleca się zakleić go dużą ilością taśmy pakownej, tak aby mieć pewność, że zawartość się nie wysypie. Karton powinien być rzecz jasna odpowiedniej wielkości w stosunku do materiałów. W celu wypełnienia go, stosuje się specjalny materiał amortyzujący, który zapobiega przemieszczaniu się zawartości ładunku luzem. Karton można dodatkowo zabezpieczyć folią stretch. Jest ona wysoce rozciągliwa, zatem przyda się przy owijaniu nawet bardzo dużych ładunków.

Materiały sypkie należy pakować w nieco odmienny sposób. Przy ich transporcie trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak wilgotność powietrza, temperatura czy czas transportowania. Do takich materiałów należeć będą m.in. żwir, piasek, cement, gips, żużel czy inne. Najczęściej przewozi się je w workach kontenerowych typu big-bag.