Identyfikowalność produktu a ISO/TS 16949

projekt samochodu

Identyfikowalność produktu oznacza możliwość prześledzenia jego drogi od momentu powstania aż po chwilę jego odbioru przez klienta. Aby identyfikowalność produktu mogła przebiegać jak najlepiej, firmy produkcyjne i dostawcy muszą działać według określonych norm. Jedną z takich norm jest norma IATF 16949, zastępująca dawną normę ISO TS 16949. W jaki sposób dopasować przedsiębiorstwo do wymogów w niej zawartych?

Co warto wiedzieć o identyfikowalności produktu?

Identyfikowalność wsteczna i śledząca

Identyfikowalność produktów można podzielić m.in. na wsteczną i śledzącą. Identyfikowalność wsteczna umożliwia określenie pochodzenie produktu, składników niezbędnych do jego wytworzenia, określenie drogi, którą przebyły, a także wyszukanie źródła ewentualnych problemów, by móc je bardziej efektywnie wyeliminować. 

Z kolei identyfikowalność śledząca pozwala efektywnie monitorować drogę, jaką towar przebywa od chwili opuszczenia zakładu produkcyjnego aż po jego odbiór przez klienta. Dzięki temu możliwe jest m.in. ustalenie terminu dostarczenia przesyłki i udzielenie konkretnych informacji klientom. 

Identyfikowalność wewnętrzna i zewnętrzna

Identyfikowalność wewnętrzna oznacza śledzenie całości produkcji wyrobu na terenie zakładu, tak, by móc możliwie szybko zwalczyć powstające w całym procesie błędy, poprzez skuteczną lokalizację ich źródła, co często oznacza wycofanie z produkcji wadliwych partii.

Identyfikowalność zewnętrzna, jak już była o tym mowa, obejmuje kontrolę procesu dostawy od momentu wypuszczenia towaru z zakładu produkcyjnego, aż do chwili jego odbioru przez klienta. W tym przypadku niezbędne jest wdrożenie m.in. jednego, spójnego systemu, z którego korzystają wszystkie firmy biorące udział w przekazywaniu towaru.

Czym jest norma IATF 16949?

Norma IATF 16949, zwana dawniej normą ISO TS 16949, zawiera wytyczne dotyczące ściśle branży motoryzacyjnej. Norma została opublikowana po raz pierwszy w październiku 2016 r., a czas na jej wdrożenie wynosił 2 lata. Norma ta porusza zagadnienia związane z analizą systemów pomiarowych, przeprowadzaniem audytów, planowanie jakości produktu, a także prace montażowe i serwisowe. 

Jak dopasować funkcjonowanie przedsiębiorstwa do normy ISO TS 16949?

Wdrażanie zasad doskonalenia produktu

Jest to punkt kładący nacisk na udział wszystkich pracowników w ulepszaniu procesu produkcji. Tutaj bardzo istotne jest przeprowadzanie regularnych audytów wewnętrznych, a także pełna współpraca zespołowa. Pozwala to na bieżącą analizę powstających błędów i wprowadzanie ulepszeń. W tym ważne jest docenianie wkładu pracownika w rozwój formy i pewność, że cele i wartości wyznawane przez firmę pokrywają się z wartościami wyznawanymi przez personel, co daje gwarancję najefektywniejszej pracy.

Stawianie celów

Wdrażanie norm i zdobywanie certyfikacji pozwala na poprawę wizerunku firmy i zyskanie większej rzeszy klientów. Cały sęk tkwi jednak w tym, żeby określenie nowych punktów rozwoju nie pozostawało jedynie zgrabną teorią, a przekładało się również na praktykę. Dodatkowo znaczenie ma tutaj wspomniane już wcześniej przeprowadzanie audytów i regularna kontrola osiągniętych już celów.

części samochodowe

Tworzenie profilu grupy docelowej

Aby produkt idealnie trafił w potrzeby odbiorców, konieczne jest przedtem dokładne zastanowienie się nad jego potrzebami. Oprócz tego warto jednak pamiętać o tym, że odbiorca musi poznać dokładne odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego ma wybrać właśnie ten konkretny produkt, a także musi mieć możliwość pełnego rozwiania swoich wątpliwości. 

Dochodzi tutaj również fakt, że nawet pomimo dostarczania dobrej jakości produktu, zawsze mogą znaleźć się klienci niezadowoleni z tego, co otrzymali. Dlatego też ważny jest sprawnie działający system reklamacji, umożliwiający szybki zwrot lub wymianę, oraz rozmowę mającą na celu wdrożenie dodatkowych usprawnień. 

Norma ISO TS 16949 – jakie przynosi korzyści dla przedsiębiorstwa?

Rozwój firmy zgodnie z nowoczesnymi procesami certyfikacyjnymi umożliwia m.in. rozwijanie wiedzy personelu w zakresie wykonywanych obowiązków, dzięki czemu możliwe jest nieustanne doskonalenie wizerunku firmy, a także zredukowanie strat ponoszonych przez firmę w wyniku szybszej identyfikacji błędów i ich lokalizacji. Ponadto, w ramach wdrożonych norm, możliwe jest rozłożenie równomiernego poczucia odpowiedzialności za świadczone usługi na wszystkich członków personelu.