Doradztwo podatkowe – dokumenty i deklaracje VAT

Podatki

Doradca podatkowy jest osobą mającą obowiązek pomocy każdemu zgłaszającemu się do niego podatnikowi między innymi w kwestii poboru i interpretacji orzeczeń podatkowych. Aby skontaktować się z takim specjalistą wystarczy znaleźć jego adres lub telefon i umówić się na spotkanie. Doradcy podatkowi mają swoje biura i siedziby praktycznie w każdym większym polskim mieście. Wielu z nich oferuje fachowe porady w niezwykle atrakcyjnych cenach.

Oprócz wyżej wymienionych obowiązków każdego doradcy podatkowego, do innych jego zadań możemy jeszcze zaliczyć takie czynności jak: dokonywanie rozliczeń podatkowych, prowadzenie dokumentacji podatkowych, udzielanie porad dotyczących konkretnych przypadków podatkowych oraz udzielanie konsultacji podatkowych w przypadku zakładania lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez swojego klienta.

Najważniejsze zagadnienia z wiązane z doradztwem podatkowym to przede wszystkim: ceny transferowe, umowy i podatki dotyczące zatrudniania obcokrajowców lub pracy za granicą, podatek VAT, sądowe postępowania podatkowe, podatek dochodowy, cła, ryzyko podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, akcyza, a także obliczanie stosownych składek i ewentualnych ulg w przypadku prowadzenia własnego biznesu.

Umiejętności dobrego specjalisty podatkowego muszą opierać się na nie tylko na wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów wyższych, ale również na odpowiednim doświadczeniu zawodowym. Ponadto każdy z nich powinien stale doskonalić swoje kompetencje i poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie podatków, biorąc udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Samodoskonalenie jest bowiem niezwykle istotnym elementem w dobie ciągłych zmian prawa podatkowego.

Czym jest PIT?

Wniosków i dokumentów podatkowych jest całe mnóstwo. Skupmy się jednak na tych najważniejszych z punktu widzenia przeciętnego podatnika i płatnika – dotyczących numeru NIP i rozliczeń podatkowych PIT:

PIT, czyli podatek od dochodów osobistych. Nazwa PIT, oprócz podatków bezpośrednio obejmujących dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne, oznacza również nazwę druków urzędowych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów. Podatnicy składają na nich swoje roczne deklaracje rozliczeniowe dotyczące podatku od dochodów uzyskiwanych z różnych źródeł – umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy tez prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozliczenia PIT można dostarczyć w odpowiednim urzędzie skarbowym zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem poczty lub internetu (popularne e-pity). Termin składania pit-ów upływa 30 kwietnia roku następującego po każdym roku podatkowym.

Wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP. NIP jest to dziesięciocyfrowy kod służący do identyfikacji podmiotów płacących podatki w naszym kraju. Numer ten nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego po wypełnieniu odpowiedniego formularza przez podatnika. Trzy pierwsze cyfry NIP oznaczają kod urzędu skarbowego, który go nadał (prefiks). Obecnie w każdym dokumencie podatkowym numer NIP zapisywany jest bez znaków łącznika. Dziesiąta cyfra NIP stanowi tzw. cyfrę kontrolną, obliczaną według stosownego algorytmu. Ustawa o NIP nakłada na podatników obowiązek podawania tego numeru w dokumentach dotyczących zobowiązań podatkowych, a także należności niepodatkowych pobieranych przez organy celne i podatkowe.

Czym jest VAT?

Podatnicy VAT mają obowiązek rozliczania się z tego właśnie podatku poprzez składanie odpowiednich deklaracji – VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. To, którą deklarację mamy wypełnić zależy od stosowanego okresu rozliczeniowego. Deklarację VAT-7 należy składać za miesięczny okres rozliczeniowy. Dotyczy ona osób prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które działalność gospodarczą wykonują samodzielnie, bez względu na jej cel.

Z kolei deklaracja VAT-7K dotyczy tzw. małych podatników, czyli podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro, podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeśli kwota prowizji lub innych rodzajów wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości sumy 45 000 euro. Deklarację VAT-7K należy składać w przypadku kwartalnego okresu rozliczeniowego.

Ostatni rodzaj deklaracji – VAT-7D również składają osoby rozliczający podatek za okres kwartalny, jednak dotyczy ona podatników innych niż uznawanych za małych. Warto wiedzieć, że aby móc podatek VAT rozliczać kwartalnie, należy pisemnie zawiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona podatkowa deklaracja.

Deklaracje VAT należy składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale). Prowadzenie księgowości jest bardzo trudnym zadaniem, a co więcej trzeba wszystkie niezbędne dokumenty dostarczać do Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w określonych terminach. Wszystko to na pewno zostanie spełnione jeśli księgi rachunkowe prowadzić będą profesjonaliści. Więcej informacji poznacie w tym miejscu: http://www.alfasystem.legnica.pl. Zapraszamy do współpracy ze specjalistami od finansów.